Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

7.2 Sjøtrafikksentralene

Kontaktinformasjon til sjøtrafikksentraler og mer informasjon om tjenesten er tilgjengelig kystverket.no.

Sjøtrafikksentraltjenesten, Vessel Traffic Service (VTS), er en intrenasjonal regulert tjeneste som i Norge ivaretas av Kystverket. Kystverket har fem sjøtrafikksentraler som overvåker og organiserer sjøtrafikken langs norskekysten. Fire sentraler i Sør-Norge (Fedje, Kvitsøy, Brevik og Horten) overvåker og organiserer skipstrafikk i definerte tjenesteområder i indre farvann, mens sjøtrafikksentralen i Vardø primært overvåker den risikotrafikken som seiler langs norskekysten.

Sjøtrafikksentralene bruker en rekke overvåkings- og kommunikasjonssystemer som radar, land- og satelittbasert AIS, VHF samband, meteorologiske sensorer og videokamera.

Med hjemmel i sjøtrafikkforskriften gir sjøtrafikksentralene seilingstillatelse til fartøy før innseiling i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder eller før avgang fra ankerplass eller havn. Ved behov håndhever sjøtrafikksentralene også andre bestemmelser i sjøtrafikkforskriften og kan med hjemmel i lov om havner og farvann (havne og farvannsloven) gi fartøy som er i fare eller truer sikkerheten i farvannet pålegg om å iverksette nødvendige avvergende tiltak.

Til toppen