Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

7.1 Navigasjonsvarslingstjenesten

Kystverket er nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler med ansvar for å sende ut informasjon til sjøfarende om forhold som har betydning for sikker navigasjon.

Plikt til å varsle om fare

Sjøfarende har plikt til å varsle fartøy i nærheten når en blir oppmerksom på fare for navigasjon eller ferdsel. Videre skal sjøfarende også varsle Kystverket som nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler om slike farer.

Selv om Kystverket utfører periodisk tilsyn med navigasjonsinnretninger langs kysten og noen innretninger har automatisk fjernovervåkning, kan Kystverket være uten kjennskap til feil og mangler ved innretningene. Det er derfor av stor viktighet at sjøfarende varsler Kystverket når det oppdages uregelmessigheter på navigasjonsinnretninger.

Feil på navigasjonsinnretninger eller annen fare for navigasjon eller ferdsel meldes til nasjonal koordinator for navigasjonsvarsler på telefon 22 42 23 31, faks 22 41 04 91 eller e-post: navco@kystverket.no

Utsendelse av navigasjonsvarsler

I norske kyst- og havområder sendes det tre typer navigasjonsvarsler, NAVAREA varsler, kystvarsler og lokale varsler.

NAVAREA varsler inneholder informasjon som er relevant for sikker seilas i havområdene. Disse varslene sendes på engelsk over satelitt-tjenestene SafetyNET og SafetyCast (medio 2020).

Navigasjonsvarsler som gjelder norskekysten (kystvarsler) sendes over NAVTEX på engelsk og på Telenor Kystradio sine VHF arbeidskanaler på norsk og engelsk. Norskekysten er dekket av totalt seks NAVTEX sendere: Svalbard, Vardø, Bodø, Ørlandet, Rogaland og Jeløya.

Varsler som kun gjelder lokalt i et mindre område (lokale varsler) leses kun ut på sjøtrafikksentralenes VHF arbeidskanaler eller på Telenor Kystradio sine VHF arbeidskanaler.

Navarea varsler og kystvarsler er tilgjengelig på Kystverkets internettside, kystverket.no. Publisering av navigasjonsvarsler på nett er ikke ment som en erstatning for de offisielle navigasjonsvarslene og fritar ikke sjøfarende fra ansvaret for å følge med på de varsler som sendes over satelitt eller NAVTEX.

Til toppen