Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

5.2 Elektroniske sjøkart (ENC) for norskekysten

Offisielle elektroniske sjøkart (ENC) er vektorkart produsert i samsvar med spesifikasjoner gitt av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO), og utgitt med godkjenning av et nasjonalt sjøkartverk. En ENC inneholder all informasjon som er nødvendig for sikker seilas.

Grunnlaget for norske ENC-er er enten hentet fra digitalisering/scanning av eksisterende sjøkart, eller direkte fra databaser. Dataene inngår i en sømløs database hvor hver ENC utgjør en kartcelle. Hver kartcelle blir identifisert ved et unikt nummer.

Innholdet i en ENC og papirkartet for samme område er ikke nødvendigvis identiske. Eksempelvis kan en ENC inneholde mer dybdeinformasjon enn papirkartet, mens landinformasjon og navn i dag kan være redusert sammenlignet med det som finnes i papirkartene.

Dybder langs kai

Kaidybder har ingen egen objektklasse i ENC. De er ordinære "soundings" vist i målt posisjon. Kaidybder er målt ved kaifront eller to meter utenfor kai avhengig av når dybdene ble målt. Kaidybder målt ved kaifront kan være presentert litt utenfor kaien i det elektroniske kartet (ENC) for å bedre lesbarheten i ECDIS.

Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger)

Elektroniske kart har muligheten for automatisk oppdatering om bord. Oppdateringer (ER-meldinger) blir utgitt for norske ENC-er i samsvar med kartendringer publisert gjennom Etterretninger for sjøfarende.

Oppdateringen av de elektroniske kartene starter ved utgivelsen av hver utgave av Etterretninger for sjøfarende (Efs). Alle oppdateringer vil så være utført før utgivelse av neste hefte av Etterretninger for sjøfarende (det vil si i løpet av en 14 dagers periode). ER-meldinger kan også inneholde oppdateringer som ikke er publisert i Efs.

Kartverket sjødivisjonen utgir samtlige foreløpige (P) meldinger og midlertidige (T) meldinger som har vært kunngjort i Efs. Disse utgis på lik linje som andre oppdateringer i ENC. Oppdateringer for ENC-er distribueres gjennom PRIMAR. Oppdateringsmeldinger (ER-meldinger) omfatter i dag i hovedsak punkt- og linjeobjekter som lykter, sjømerker, kabler, luftspenn, sjømåling av mindre områder o.a.

Ved større endringer som eksempelvis ved nymåling av et større område vil en kartcelle bli utgitt som "ny utgave" (New Edition). "Nye utgaver" (New Editions) kan også bli utgitt av datatekniske årsaker.

Termer som brukes

Termer som i dag benyttes i forbindelse med utgivelse av norske elektroniske kart (ENC-er) og oppdatering av disse:

Nytt datasett (new dataset) (EN - ENC New): ENC data ikke tidligere utgitt for området for angitte navigasjonsformål.

Oppdatering (update) (ER - ENC Revision): endringer av informasjon i et eksisterende datasett.

Ny versjon (NE - new edition) av et datasett: inkluderer i tillegg til tidligere ER meldinger også ny informasjon som ikke tidligere har blitt distribuert gjennom oppdateringer.

Advarsel

Bruk av moderne utstyr gir mulighet for å strekke informasjonen i kartet ut over den bruken den er beregnet for. Dette advares det på det sterkeste mot. Den sjøfarende er til enhver tid ansvarlig for å sette seg inn i og bruke informasjonen i sjøkartet på en forsvarlig måte og ta hensyn til de begrensninger som kartet gir.

Meld inn feil i ENC

Feil, mangler eller ønsker om forbedringer i norske ENC-er kan meldes inn i web-tjenesten ENC Improver.

Alle brukere som abonnerer på norske ENC-er (som har en ENC-lisens) kan ta i bruk ENC Improver. Ta kontakt med din leverandør av ENC som vil sørge for å gi deg brukertilgang til ENC Improver.

Når ENC Improver er installert på datamaskinen kan navigatøren enkelt sende inn sin tilbakemelding ved å klikke rett i kartbildet i ENC Improver der problemet eller ønsket om endring ligger. Et enkelt tilbakemeldingsskjema fylles ut. Last opp eventuelle vedlegg. Send inn. For å sende inn tilbakemeldingen er du avhengig av tilgang til internett.

Etter å ha sendt inn tilbakemelding kan du følge status for saken i web-tjenesten, hvor de innmeldte sakene følges opp. Tilbakemeldinger på norske ENC-er kan også sendes til kundesenter@kartverket.no.

Navigasjonsmål (målestokksklasser)

Norske ENC-er er delt inn i ulike navigasjonsformål (målestokksklasser) etter anbefalinger fra den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO):

Brukerband
Navigational purposeNameScale RangeUsed in Norwegian ENCsMatching Scale Range
1 Overview <1:1 499 999 1 500 000 200 NM, 96 NM
2 General 1:350 000 – 1:1 499 999 700 000, 350 000 48 NM, 24 NM
3 Coastal 1:90 000 – 1:349 999 180 000, 90 000 12 NM, 6 NM
4 Approach 1:22 000 – 1:89 999 22 000 3 NM, 1.5 NM
5 Harbour 1:4000 – 1:21 999 12 000, 8000 0.75 NM, 0.5 NM, 0.25 NM
6 Berthing > 1:4000 3999 and larger < 0.25 NM
Til toppen