Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

5.1 Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

ECDIS er et typegodkjent navigasjonssystem som oppfyller SOLAS' krav til navigasjonsutrustning under gitte kriterier. Installeres en ENC på et slikt system, kan det brukes til navigasjon på samme måte som et oppdatert papirsjøkart, forutsatt at ENC-en holdes oppdatert.

Andre typer ikke-offisielle elektroniske sjøkart, eksempelvis kart produsert av privat industri eller rastersjøkart, kan kun benyttes som et supplement i forbindelse med navigasjon.

Som backup-system godkjennes en av disse løsningene for norske skip:

  1. Oppdaterte papir sjøkart eller
  2. ECDIS nummer 2 tilkoplet nødkraftkilde

IMO-krav om bruk av ECDIS

International Maritime Organization (IMO) sin Maritime Safety Committee (MSC) stiller krav om obligatorisk bruk av ECDIS, avhengig av fartøystype og størrelse.

Til toppen