Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

4.2 Referansenivå for friseilingshøyder

Friseilingshøyder blir referert til høyeste astronomiske tidevann (HAT). HAT er det høyeste tidevannet som kan forekomme på et sted under midlere meteorologiske forhold.

I områder der tidevannsvariasjonen er liten, kan værets virkning dominere den totale vannstanden i lengre perioder, slik at vannstanden ofte ligger over referansenivået for friseilingshøyder. Dette gjelder spesielt for området fra svenskegrensen til og med Rogaland (inkl. Indre Oslofjord). Her viser analyse av 30 til 40 år med vannstandsobservasjoner at 22–28 % av alle høyvann overstiger referansenivået for friseilingshøyder. For strekningen Hordaland til og med Finnmark overstiger bare 2–4 % av alle høyvann referansenivået for friseilingshøyder.

Skisse som viser referansevinå i sjøkart. Illustrasjon.

Last ned illustrasjon som viser referansenivå i sjøkart, pdf 87 kB (åpnes i nytt vindu).

Beregn sikkerhetsmargin

Ved passering av bruer og luftspenn er det viktig at brukerne er oppmerksomme på forholdet og beregner tilstrekkelig sikkerhetsmargin. Ved å benytte en sikkerhetsmargin som gitt nedenfor vil man i de aller fleste tilfeller ha tilstrekkelig fri høyde til å kunne passere.

Sikkerhetsmargin:

  • Indre Oslofjorden (innenfor Drøbaksundet): 80 cm
  • Svenskegrensen t.o.m. Rogaland: 50 cm
  • Hordaland t.o.m. Finnmark: 30 cm

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at ved ekstreme værforhold kan vannstanden ligge enda høyere. Høye vannstander vil særlig forekomme ved kombinasjoner av lavtrykk og pålandsvind.

Observert vannstand og vannstandsvarsel for de neste dagene finnes på Kartverkets tjeneste, Se havnivå. Her finnes også tidevannstabeller, oversikt over vannstandsnivåer og generelle opplysninger om vannstand.

Les mer om tidevann og vannstand.

Til toppen