Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

3 Tracings

Kartverket tilbyr en tracingtjeneste som et hjelpemiddel til Efs-meldingene. Dette er til hjelp for å lette arbeidet med å rette sjøkart og redusere arbeidsmengden med kartrettelser.

Tracings er gratis tilgjengelig for nedlasting gjennom den digitale Efs-tjenesten, kartverket.no/efs. Tracingene finner du ved å søke i Efs-tjenesten. Brukeren må selv printe ut tracingene. I arkivet med pdf-utgaver av Efs kan du i tillegg laste ned alle tracinger tilhørende den enkelte Efs-utgaven. Dette gjelder tracings fra år 2014.

På grunn av tekniske begrensninger leverer Kartverket kun tracings til sjøkart med WGS84 datum.

Se video om hvordan du bruker tracings.

3.1 Brukerveiledning til tracings

Tracingen er ment som et hjelpemiddel til meldingen publisert i Etterretninger for sjøfarende, og skal ikke brukes uten sin korresponderende melding. I nedre høyre hjørne på tracingen er det angitt hvilket gjeldende kart og hvilket meldingsnummer som tilhører tracingen.

3.1.1 Utskrift av tracing

Ved utskrift av tracing på egen skriver må en forsikre seg om at printeren er satt opp til å skrive ut uten skalering.

Anbefalt papir for utskrift er kalkerpapir.

3.1.2 Plasser tracingen på kartet

Tracingen plasseres på kartet primært ved hjelp av påtegnet gradnett. Gradnettet på tracingen korresponderer til gradnettet på kartet den er produsert til. Gradnettet har påført lengde- og breddegrad slik at det er enklere å plassere ut tracingen.

Ettersom kartet er trykket på papir vil en kunne observere forskjell på tracing og kart. Dette fordi papir er et levende materiale, og krymper og utvider seg ved endringer i temperatur og luftfuktighet.

Tracingen plasseres ved hjelp av det nærmeste krysningspunktet til gradnettet på tracing. Dersom krysningspunktet er for langt unna rettelsen, og en ser avvik, bør en bruke kystkonturen nærmest endringen til å plassere tracingen på kartet. En må da sørge for at tracingens og kartets gradnett ligger parallelt. Dette er spesielt viktig når en skal endre lyktesektorer for å sikre at sektorene får de korrekte vinklene.

3.1.3 Uttegning av objekter

Når tracingen er plassert riktig på kartet, brukes en stikkpasser til å perforere tracingen og markere i kartet hvor det nye objektet skal tegnes inn.

Hvilke objekter som skal settes inn, slettes, flyttes eller endres er angitt i korresponderende Efs-melding. Det er også angitt på tracingen.

3.1.4 Sletting av objekter

At et objekt skal slettes angis ved et slettesymbol i tracingen, samt en tekst om at objektet skal slettes. Når en plasserer tracingen på kartet vil objektet som skal slettes ligge under slettesymbolet.

Når de nødvendige punktene er markert i kartet kan en tegne ut objektet. Symbolisering i kartet skal være i henhold til den som er angitt på tracingen.

Til toppen

Veiviseren

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no
 

Chat