Hopp til innhold

Bruker du Efs? Dette må du lese

2.1 Profesjonelle brukere

Profesjonelle brukere er selv ansvarlig for å laste ned pdf-utgavene av Efs fra nettjenesten på kartverket.no/efs.

I følge Forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. skal alle skip uansett størrelse være forsvarlig utstyrt med ajourførte kart i tilstrekkelig målestokk, farvannsbeskrivelser, fyrlister, Etterretninger for sjøfarende, tidevannstabeller mv., for de farvann fartøyet anvender. Se også IMO SOLAS Convention, Chapter V.

Skipsførere skal være oppmerksomme på den store risiko og det ansvar det medfører å ikke navigere etter tidsmessige kart. Det er derfor førerens ansvar å til enhver tid holde sine sjøkart à jour.

Til toppen