En forespørsel til arkivet er gratis. Du vil få tilbakemelding på hvilke bilder som treffer søkekriteriene dine og på om bildene allerede finnes digitalt eller om de må skannes inn. Først når du bestiller bilder hos oss, oppstår det kostnader for deg.

De fleste bildene i arkivet foreligger kun som analoge negativer og må skannes ved bestilling. Totalprisen for ett bilde skannet og levert via filemail er kr 1375, pluss mva.

Se priser og betingelser.

Les mer om sentralarkivet for flyfoto.

Gjelder din henvendelse en konkret eiendom, for eksempel i forbindelse med grensetvist eller lignende, fyll inn aktuelt fylke, kommune, samt gårds- og bruksnummer.

Er du interessert i et større område, for eksempel en bydel eller et stort landskapsområde, setter du inn koordinaten i midtpunktet samt sender oss et kartutsnitt som viser hele området du er interessert i.

Etter at vi har mottatt forespørselen din, søker vi i arkivet for å finne de flybildene som eksisterer. Vi sender deg deretter oversikt pr e-post, før du velger hvilke flybilder du eventuelt ønsker å bestille. Først da er dette en bindende bestilling.

Vi leverer kun digitale bilder på DVD eller elektronisk overføring. Ved store datamengder leverer vi også på ekstern harddisk.

For å få til en rask saksbehandling, er det viktig at du kun angir de årstall du er interessert i, samt gir en kort beskrivelse av i hvilken sammenheng du trenger flybildene.