Utsnitt av kart fra Geonorge
KOPI AV DATA: SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. For å se hele planen klikk «Vis» ved lenke til planen. Skjermdump: SePlan, Geonorge
Siste oppdatering

Arealplankart

Finn informasjon og oversikt over arealplaner i kommunen eller på stedet du søker etter ved å bruke SePlan på Geonorge

Finn enkelt nasjonal planID, datoer, plantype og planstatus på en arealplan i din kommune ved å søke i tjenesten SePlan på Geonorge og følg link til selve planen på kommunens hjemmeside.  

Finn kart Bruk løsningen SePlan for å finne informasjon om arealplaner

En arealplan består av et kart med tilhørende dokumenter; planbestemmelser og planbeskrivelse.

SePlan inneholder kopi av kartdata fra kommunenes arealplanbaser. Innholdet er derfor avhengig av at kommunen har gjort sine data tilgjengelig i den nasjonale geografiske infrastrukturen. For kommuner som geosynkroniserer vil plankartdataene oppdateres daglig. For de andre kommunene oppdateres plankartdataene 1-2 ganger i året.

SePlan er tilrettelagt for Norge digitalt parter, men kan også være nyttig for andre.

Egenskaper

SePlan viser deg planID, dato for opprettelse av planen, plantype og planstatus. For å se hele arealplanen er det en link til kommunenes hjemmeside som går direkte til den aktuelle planen med tilhørende dokumenter. 

I menyen oppe til høyre i tjenesten kan du velge å se reguleringsplaner, kommuneplaner og hvilke kommuner som geosynkroniserer. Egenskapene til planen og link til kommunen finner du ved "å klikke" på den aktuelle planen.

Bruksområder 

Arealplankartet og tilhørende dokumenter er juridisk bindende for alle som er berørt. Vedtatte planer regulerer hva ulike områder skal benyttes til, av hvem og hvordan. Bestemmelser til arealformål og hensynssoner gir detaljer for hvordan arealer skal benyttes og eventuelt bygges ut.

Del
XPPT