Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Kor stort er Noreg?

Her finn du storleiken på norsk landareal, og dessutan kva for kommunar som er størst og minst i landet.

Storleiken på Noreg

  • Fastlands-Noreg: 323 808 km²
  • Svalbard (inkl. Bjørnøya): 61 022 km²
  • Jan Mayen: 377 km
  • Kongeriket Noreg: 385 207 km²

Landareal per kommune

  • Størst: Guovdageaidnu – Kautokeino 9707,34 km2
  • Minst: Kvitsøy 6,29 km2

Innsjøareal i kommunane

  • Guovdageaidnu – Kautokeino, 704,22 km2
  • Relativt mest: Hole 30 %
  • Minst: Kvitsøy 0,01 km2
  • Relativt minst: Hvaler 0,07 %

I tabellen under kan du sjå det totale arealet for kommunen din. Verdien av tala er kvadratkilometer (km2).  Du kan òg laste ned arealstatistikken i excel på Geonorge (vel "Åpne nedlastinger").

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søkje i tabellen.

Finn arealstatistikk for din kommune

Del