Siste oppdatering

Et fargerikt Kartverk

Prideflagg har blitt et vanlig syn mange steder i juni, der bedrifter og det offentlige bruker regnbuefargene for å vise inkludering og mangfold. Også Kartverket tar i bruk dette for å synliggjøre at vi er en arbeidsplass med rom for alle slags folk.

Opp gjennom årene har det skeive miljøet i Norge blitt tatt mer og mer inn i varmen. Samtidig ser man fortsatt hatefulle ytringer og handlinger i samfunnet.

Da er det viktig at arbeidsplassen markerer inkludering enda tydeligere. Det mener HR- og organisasjonsdirektør Henrik W. Bärnholdt at Kartverket kan klare.

Pride-markering med mann som holder regnbueflagg. (foto: Andrey Popov/ Most Photos)
PRIDE: Kartverket jobber med en inkluderings- og mangfoldsstrategi, og har i anledning Pride endret profilbilde på sosiale medier. (Foto: Andrey Popov/ Most Photos)

– Pride er en viktig anledning for Kartverket til å vise engasjement og vår støtte for like rettigheter og inkludering, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Eksemplets makt er viktig, fastslår han.

Både som direktorat med kontorer over hele landet og som lokal hjørnesteinsbedrift med ca. 500 ansatte på Hønefoss, er det viktig å gå foran som et tydelig forbilde.

– Ikke minst gjelder dette for dem som jobber eller kunne tenke seg å jobbe hos oss, sier Bärnholdt.

Jobber med inkluderingsstrategi

Parallelt med pride-måneden holder Kartverket på å utarbeide en strategi for nettopp inkludering og mangfold. Målet er å skape et godt arbeidsmiljø hvor folk føler seg trygge på å være seg selv.

Kartverkets HR- og organisasjonsdirektør Henrik W. Bärnholdt (Foto: Morten Brun)
Kartverkets HR- og organisasjonsdirektør Henrik Bärnholdt. (Foto: Morten Brun)

Bärnholdt trekker fram viktigheten av å få ledelsen med på laget. Inkludering og mangfold må være noe som har eierskap gjennom hele organisasjonen for en stor, statlig arbeidsplass som Kartverket:

– I arbeidet med vår inkluderings- og mangfoldsstrategi har ledergruppen vært sterkt inkludert. På de to siste digitale ledersamlingene har vi hatt foredrag fra eksterne, jobbet i grupper og hatt gode diskusjoner knyttet til inkludering og mangfold, forteller Bärnholdt.

Gledelig engasjement

Henrik trekker fram at Kartverket er en bedrift med over 800 ansatte. Det vil naturligvis speile det mangfoldet samfunnet ellers er sammensatt av, med mennesker i alle former og farger. Han gleder seg over å se mangfoldsengasjementet hos de ansatte i Kartverket.

– Som ny HR- og organisasjonsdirektør er mennesker og riktig kompetanse i virksomheten noe av det som står meg nærmest. Det gleder meg å se alle de gode ideene som har kommet i det pågående arbeidet. Pride handler om menneskeverd, likeverd og respekt, avslutter Bärnholdt.

Om pride-feiringen 55 år i regnbuens farger

Globalt: Pridebevegelsen startet med Stonewall-opprøret i New York i juni 1969, hvor LHBTQ+ personer gjorde opprør mot politiets trakassering. Dette la grunnlag for en global bevegelse for LHBTQ+ rettigheter. Den første offisielle Pride-paraden fant sted i New York i 1970, til minne om Stonewall-opprøret.

Norge: I Norge startet homobevegelsen på 1950-tallet, med opprettelsen av DNF-48 (Det norske forbundet av 1948). Den første norske pridemarkeringen fant sted på Universitetsplassen i Oslo i 1974, med blant andre Kim Friele som frontfigur. Bevegelsen har siden vokst til å bli en av de største feiringene av LHBTQ+ rettigheter i Norden.

Pridebevegelsen har som mål å synliggjøre LHBTQ+ personer og deres rettigheter, samt feire mangfold og kjærlighet.

Del
XPPT