Siste oppdatering

Kvalitetskontroll av arealplaner i Vestfold og Telemark fylke

Kartverket Vestfold og Telemark tilbyr en kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverkets avdeling i Skien tilbyr å utføre en enkel kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del