Siste oppdatering

Ansatte og kontaktinformasjon ved Kartverket Trøndelag

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Trøndelag: trondelag@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Trøndelag
Navn Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Lars Mardal Fylkeskartsjef 32118789 /
95169244
lars.mardal
Alf Egil Aaberge Geovekst, Norge digitalt 32118794 alf.egil.aaberge
Anders Østeraas Fagkoordinator for Matrikkel, Tilsyn, Riksgrenseoppgang Norge-Sverige 32118495 anders.osteraas
Ann-Kristin Engan Matrikkel, Adressering, Felles Kartdatabase 32118795 ann-kristin.engan
Berit Nordtug Arealplan, Temadata, Plan 5.0 32118489 berit.nordtug
Berit Sandnes Stedsnavn, Navneansvarlig, Sentralt stedsnavnregister (SSR), Prosjektarbeid i SSR 32118782 berit.sandnes
Brit Ingunn Wennberg Fagkoordinator for Felles Kartdatabase, Geovekst, Arealplan 32118793 brit.ingunn.wennberg
Elling Ringdal Arealplan, Norge digitalt 32118483 elling.ringdal
Jens Kristian Hvalgård Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell, Vegnett og Felles kartdatabase 32118482 jens.kristian.hvalgard
John Thomas Aalstad Matrikkel, Tilsyn, Adressering 32118792 john.thomas.aalstad
Jon Endre Kirkholt Fagkoordinator for Norge digitalt, Geovekst, Fysak-utvikling 32118487 jon.endre.kirkholt
Lars Ove Lehn Felles kartdatabase, Geovekst, Temadata, DOK 32118488 lars.ove.lehn
Lillbjørg Leirbekkhei Felles kartdatabase, Vegnett, Adressering 32118484 lillbjorg.leirbekkhei
Liv Trongmo Hognes Fagkoordinator for Geovekst, Nasjonal detaljert høydemodell 32118494 liv.trongmo.hognes
Nils Jørgen Gaasvik Stedsnavn, Sentralt stedsnavnregister (SSR) (jobber på pensjonistvilkår) 32118783 nils.jorgen.gaasvik
Olav Jenssen Matrikkel, Tilsyn, Fysak-utvikling 32118486 olav.jenssen
Ole Roar Olsen Matrikkel (jobber på pensjonistvilkår) 32118490 ole.roar.olsen
Synne Rudsar Fagkoordinator for Arealplan- og temadata, Norge digitalt 32118788 synne.rudsar

 

Ansatt i Sjødivisjonen med kontorplass i Trondheim

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Hilde Sande Borck Sjødivisjonen Oseanografi 51858825 hilde.sande.borck

 

Ansatt i Kartverket Troms og Finnmark

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
June Breistein webredaktør (kontorplass Tromsø) 32118086 june.breistein

 

Ansatt i Infrastrukturavdelingen med kontorplass i Trondheim

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Bernt Audun Strømsli Infrastrukturavdelingen 32118784 / 93603425 bernt.audun.stromsli
Del