Siste oppdatering

Droneforum Troms og Finnmark

Forumet ble etablert høsten 2023 og er en undergruppe til fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark. Det skal være en felles møteplass for ulike dronebrukere innen Norge digitalt-samarbeidet i de to fylkene.

Om forumet

Utvalget skal utveksle erfaringer og diskutere bruk av drone som datafangstmetode for etablerte og nye aktører i samarbeidet.

Det innhentes flere interne og eksterne foredragsholdere gjennom året for presentasjoner og diskusjonsgrunnlag.

Forumet har møte hver 2. tirsdag i måneden. De fleste er digitale.

Mange bruksområder for droner

Det er mange ulike bruksområder for droner, for eksempel:

  • bruinspeksjon og volumberegning
  • kartlegging av skred-områder og
  • oppdatering av FKB, AR5 og høydemodell
Utvalgets medlemmer
Representant for Navn Representerer
Statsforvalteren Jørn Harald Tomassen Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Kjell Magne Grønlie Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommune Bength Eriksen Troms fylkeskommune
Statens vegvesen Halvard Tyldum Statens vegvesen, region Nord
Kommunene Roy Knudsen Alta kommune
Kommunene Jan Are Mienna Alta kommune
Kommunene Birger Larsen Storfjord kommune
Kommunene Camilla Vonheim Porsanger kommune
Kommunene Espen Bergø (leder) Tromsø kommune
Kommunene Espen Larsen Tromsø kommune
Kommunene Thomas Chareyron Tromsø kommune
Kommunene Joakim Stensrud Nilsen Storfjord kommune
Kommunene Inge Eikelmann Balsfjord kommune
Kommunene Kim Are Walsø Hasvik kommune
Norge digitalt-art regionalt Ingvill Richardsen Forsvarsbygg
Norge digitalt-part regionalt Jan Henrik Hætta Finnmarkseiendommen
Norge digitalt-part regionalt Johan Borgenvik Finnmarkseiendommen
Norge digitalt-part regionalt Kåre Edvardsen Universitetet i Tromsø
Kartverket Lena Birgitte Johansen Kartverket Troms og Finnmark
Del
XPPT