Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har kontorsted i Tromsø og Vadsø. Vi er for tiden 10 ansatte. I tillegg er det to ansatte fra andre avdelinger som har kontorplass i Tromsø.

Ansatte med kontorsted i Tromsø-Romsa

Navn Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Steinar Vaadal Fylkeskartsjef 32118757/ 47454180 steinar.vaadal
June Breistein Webredaktør, Det offentlige kartgrunnlaget (DOK), Tur- og friluftsruter 47794086 june.breistein
Lena Birgitte Johansen Felles kartdatabase (FKB), Geovekst, lokal IT-ansvarlig 32118759 lena.birgitte.johansen
Ole Bjørn Kanstad Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV) 32118760 ole.bjorn.kanstad
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn 32118758 aud.kirsti.pedersen
Merethe Rødum Felles kartdatabase (FKB), Forvaltning drift og vedlikehold (FDV), ortofoto 32118756 merethe.rodum

 

Ansatte med kontorsted i Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Navn Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Bength Eriksen Plassleder Vadsø, lokal IT-ansvarlig, FKB og FDV 32118089 bength.eriksen
Bodil Borch Mietinen Matrikkel 32118085 bodil.borch.mietinen
Steinar Ittelin Matrikkel 32118091 steinar.ittelin
Markus Torstad Plan - og temadata 32118088 markus.torstad

 

Ansatte i Kartverket med kontorsted i Tromsø-Romsa

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Trond Johannessen Geodatasamarbeidsseksjonen 32118753 trond.johannessen
Anne Kristine Eira Utsi Eiendomsdivisjonen; Stedsnavn 32118762 anne.kristine.eira.utsi
Del