Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Norge digitalt i Troms og Finnmark

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt. 

Planlagte arrangement i Troms og Finnmark fylke 2022
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
31.10. Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart Troms og Finnmark Teams Avholdt
26. - 27.10. Lokale Geomatikkdager Troms og Finnmark Tromsø Avholdt
11.10. Brukerreisen Troms og Finnmark Teams Avholdt
5.10. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
29.9. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
14.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
14.6. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
8.6. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Oppsummering
1.6. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Oppsummering
10.3. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Framsenteret Om utvalget
7. - 17.3. FDV-årsmøter 2022 Troms og Finnmark Harstad, Tromsø, Alta og på Teams Avholdt
1.3. Webinar om matrikkel og autorisasjon Troms og Finnmark Teams Avholdt
24.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark Framsenteret Avholdt
22.2. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

trf@kartverket.no

Del