Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Troms og Finnmark fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Troms og Finnmark.

Har du spørsmål, eller ønsker referat eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:
trf@kartverket.no

Oversikten viser planlagt aktivite og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.


 

Planlagt møteaktivitet og kurs for Troms og Finnmark fylke 2021
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
3.-11.11. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norconsult Troms og Finnmark Teams Informasjon og påmelding
27.10. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norkart Troms og Finnmark Teams Informasjon og påmelding
22.10. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Informasjon
15.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
3.9. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
15.6. Møte i Plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Avholdt
1.6. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
4.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
20.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Troms og Finnmark Teams Avholdt
17.3. Møte i Fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
9.3. Møte i Plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
8.3. Møte i Basisgeodatautvalget Troms og Finnmark Teams Referat
25.2. ND/ FDV-årsmøte Troms og Finnmark Teams Avholdt
3.2. Webinar; Digitalisering i plan- og byggesaksprosessen Nordland/ Troms og Finnmark Teams Fra webinaret
28.1. Webinar; Stedsnavn Nordland/ Troms og Finnmark Teams Fra webinaret
Del