Siste oppdatering

Tilsette ved Kartverket Rogaland

Kartkontoret i Rogaland har for tida 7 tilsette.

E-post Kartverket Rogaland: stavanger_firmapost@kartverket.no 

Kontaktinformasjon
Namn Arbeidsområde Telefon E-post
Jon Moe Fylkeskartsjef 51 85 88 46 jon.moe@kartverket.no
Ole Lunden FKB, Geovekst og ortofoto 51 85 88 85 ole.lunden@kartverket.no
Oddny Haugland FDV og Geovekst 51 85 88 72 oddny.haugland@kartverket.no
Henrik Løset Turvegar, kontroll, innkjøp og arkiv 51 85 88 57 henrik.loset@kartverket.no
Roar Haugland Matrikkel, adressar, stadnamn, tilsyn, og autoriasasjon av landmålarar 51 85 88 40 roar.haugland@kartverket.no
Thoai Van Nguyen FKB og krinsgrenser i matrikkelen 51 85 88 56 thoai.nguyen@kartverket.no
Steinar Wergeland Pensjonistavtale    
Sigbjørn Wik Plan- og temadata, havnedata, DOK 51 85 88 18 sigbjorn.wik@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald, DOK = Det offentlege kartgrunnlaget

Del
XPPT