Siste oppdatering

Tilsette ved Kartverket Rogaland

Kartkontoret i Rogaland har for tida åtte tilsette.

E-post Kartverket Rogaland: stavanger@kartverket.no 

Namn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Steinar Wergeland Fylkeskartsjef, Norge digitalt 51858852 / 95170515 steinar.wergeland
Ole Lunden Stedfortredar, FKB1, Geovekst, ortofoto 51858885 ole.lunden
Oddny Haugland FDV2, Geovekst 51858872 oddny.haugland
Henrik Løset Kontroll, innkjøp, arkiv 51858857 henrik.loset
Jon Moe FKBVegnett, Geovekst, laserdata 51858846 jon.moe
Roar Haugland Matrikkel, stadnamn 51858840 roar.haugland
Thoai Van Nguyen FKB, krinsgrenser i matrikkelen 51858856 thoai.nguyen
Sigbjørn Wik Geovekst, plan- og temadata, IT-drift, DOK3 51858818 sigbjorn.wik
Marianne Fagerland Kjelstad (kontorsted Molde) Webredaktør 32118761 marianne.fagerland.kjelstad

1 FKB = Felles KartdataBase

2 FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold

3 DOK = Det Offentlige Kartgrunnlaget

Del