Siste oppdatering

Tilsette ved Kartverket Rogaland

Kartkontoret i Rogaland har for tida 8 tilsette.

E-post Kartverket Rogaland: stavanger@kartverket.no 

Kontaktinformasjon
Namn Arbeidsområde Telefon E-post
Steinar Wergeland Fylkeskartsjef, Noreg digitalt 51 85 88 52 /
95 17 05 15
steinar.wergeland@kartverket.no
Ole Lunden Stedfortredar, FKB, Geovekst, ortofoto 51 85 88 85 ole.lunden@kartverket.no
Oddny Haugland FDV, Geovekst 51 85 88 72 oddny.haugland@kartverket.no
Henrik Løset Kontroll, innkjøp, arkiv 51 85 88 57 henrik.loset@kartverket.no
Jon Moe Vegnett, Geovekst, laserdata 51 85 88 46 jon.moe@kartverket.no
Roar Haugland Matrikkel, stadnamn 51 85 88 40 roar.haugland@kartverket.no
Thoai Van Nguyen FKB, krinsgrenser i matrikkelen 51 85 88 56 thoai.nguyen@kartverket.no
Sigbjørn Wik Geovekst, plan- og temadata, IT-drift, DOK 51 85 88 18 sigbjorn.wik@kartverket.no
Marianne Kjelstad Webredaktør
(kontorstad Molde)
97 63 50 79 marianne.fagerland.kjelstad@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvalting, drift og vedlikehald, DOK = Det offentlege kartgrunnlaget

Del