Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har for tiden 13 ansatte. Vi har ansvaret for å etablere og drifte infrastruktur for geografisk informasjon i fylkene Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. I tillegg er det flere ansatte fra andre divisjoner/ avdelinger som også har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Oslo: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92 80 42 42 tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no
Jon Otter Skaaret Stedfortreder, Geovekst/ Norge digitalt 32 11 85 22 jon.otter.skaaret@kartverket.no
Astrid Rygg Matrikkel 32 11 85 14 astrid.rygg@kartverket.no
Linn Varhaugvik Arto Geovekst/ Norge digitalt 45 87 79 26 linn.varhaugvik.arto@kartverket.no
Andreas Dyken Felles kartdatabase (FKB) 32 11 85 13 andreas.dyken@kartverket.no
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32 11 85 31 eli.brager@kartverket.no
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 33 iren.andersen@kartverket.no
Gry Olaisen Matrikkel, FKB 32 11 85 23 gry.merete.olaisen@kartverket.no
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 28 tom.joar.kristiansen@kartverket.no
Karolina Banul Matrikkel, FKB 32 11 85 39 karolina.banul@kartverket.no
Jesper Fjellin Felles KartdataBaser (FKB) 32 11 82 73 jesper.fjellin@kartverket.no
Helga Sofie Gisholt Jønland FKB 32 11 85 38 helga.jonland@kartverket.no
Johanna Sofia Løvsle Hellem-Hansen Student / teknisk assistent - johanna.hellem-hansen@kartverket.no

 

Saksbehandlere stedsnavn Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud (kontorsted Ullensvang) 32 11 86 43 erlend.trones@kartverket.no
Nikoline Deli Saksbehandler stedsnavn Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud (kontorsted Hønefoss) 32 11 89 54 nikoline.deli@kartverket.no

 

Ansatte i Landdivisjonen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Einar Jensen Fagdirektør, Geodatakoordinator 32 11 85 20 einar.jensen@kartverket.no
Siri Oestreich Waage Avdelingsdirektør, Datafangst 97 77 78 27 siri.oestreich.waage@kartverket.no
Marit Bunæs Geodatakoordinator 32 11 85 35 marit.bunaes@kartverket.no
Henrik Gulliksen Scüller Geodatakoordinator 32 11 30 68 henrik.gulliksen.schuller@kartverket.no
Mari Buseth Helland Kartprodukter 91 00 40 33 mari.helland@kartverket.no
Petter Langenes Kartprodukter 32 11 84 59 petter.langenes@kartverket.no
Walelegn Mengist Zeleke Grunndata 32 11 30 76 walelegn.zeleke@kartverket.no
Maria Oldeman Lund Grunndata 32 11 85 21 maria.oldeman.lund@kartverket.no
Geir Svoren Grunndata 32 11 85 26 geir.svoren@kartverket.no
Andreas Røstad Sjefingeniør, geoinfrastruktur 32 11 85 32 andreas.rostad@kartverket.no
Elling Aronsen Oftedal Kartprodukter - elling.aronsen.oftedal@kartverket.no
Vinith Balasingam Grunndata 32 11 30 75 vinith.balasingam@kartverket.no
Rezvan Hashemi Grunndata 32 11 30 63 rezvan.hashemi@kartverket.no
David Diaz Grunndata 32 11 84 29 david.diaz@kartverket.no
Milot Malaj Grunndata -  
Torgeir Ferdinand Klingenberg Datafangst 32 11 82 62 torgeir.ferdinand.klingenberg@kartverket.no

 

Ansatte i Geodesiavdelingen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Ann Silje Kirkvik Avdeling G1 32 11 84 21 ann-silje.kirkvik@kartverket.no
Halfdan Kierulf Avdeling G1 32 11 84 57 halfdan.kierulf@kartverket.no
Ingrid Fausk Avdeling G1 32 11 82 67 ingrid.fausk@kartverket.no
Michael Dänn Avdeling G2 32 11 82 74 michael.daehnn@kartverket.no
Kristian Breili Avdeling G1 32 11 82 11 kristian.breili@kartverket.no
Eirik Mysen Avdeling G2 32 11 84 01 eirik.mysen@kartverket.no
Ove Omang Avdeling G1 32 11 82 79 ove.omang@kartverket.no
Matthew Simpson Avdeling G1 32 11 83 06 matthew.simpson@kartverket.no
Carl William Lund Avdeling FOU 32 11 82 56 carl.william.lund@kartverket.no

 

Ansatte i Eiendomsdivisjonen med kontorplass i Oslo
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Elena Busch Matrikkel og stedsnavn 32 11 85 12 elena.busch@kartverket.no
Del
XPPT