Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har for tiden 12 ansatte. I tillegg er det flere som har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Oslo og Viken: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92804242 tor.ivar.solsrud.majercsik
Astrid Rygg Stedfortreder, matrikkel 32118514 astrid.rygg
Jon Otter Skaaret Geovekst 32118522 jon.otter.skaaret
Linn Varhaugvik Arto Geovekst 45877926  linn.varhaugvik.arto
Andreas Dyken FKB-ansvarlig, Vegnett 32118513 andreas.dyken
Henrich Bolman Biørn FKB 32118198 henrich.bolman.biorn
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32118531 eli.brager
Francisca Quayson FKB, plan- og temadata 32118506 francisca.quayson
Marit Bekkhus Matrikkel, FKB 32118519 marit.bekkhus
Jon Kaasa Matrikkel 32118518 jon.kaasa
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32118533 iren.andersen
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32118528 tom.joar.kristiansen
Karl Ravnaas Plan- og temadata (kontorsted Kristiansand) 32118516 karl.ravnaas
June Breistein Webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Akershus, Buskerud og Østfold (kontorsted Ullensvang) 32118643 erlend.trones

 

Ansatte ved Fylkesavdelingen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Einar Jensen (kontorplass Oslo) Leder fylkesavdelingen 32118520 einar.jensen

 

Ansatte ved Geodatasamarbeidseksjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Siri Oestreich Waage Seksjonsleder, Geodatasamarbeidseksjonen 97777827 siri.oestreich.waage
Andreas Røstad Geodatasamarbeid, FYSAK-utvikling 32118532 andreas.rostad
Maria Oldeman Lund Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118521 maria.oldeman.lund
Geir Svoren Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118526 geir.svoren
Marit Bunæs Geodatasamarbeid, Norge digitalt og Geovekst 32118535 marit.bunaes

 

Ansatte ved Geodesidivisjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Ann Silje Kirkvik Geodesi, Global Geodesi 32118421 ann-silje.kirkvik
Halfdan Kierulf Geodesi, Global Geodesi 32118457 halfdan.kierulf
Ingrid Fausk Geodesi, Global Geodesi 32118267 ingrid.fausk
Michael Dänn Geodesi, GNSS-utvikling 32118274 michael.daehnn
Dagny Lysaker Geodesi, Referanserammer 32118417 dagny.lysaker
Kristian Breili Geodesi, Referanserammer 32118211 kristian.breili
Eirik Mysen Geodesi, Referanserammer 32118401 eirik.mysen
Ove Omang Geodesi, Referanserammer 32118279 ove.omang
Del