Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har for tiden 12 ansatte. I tillegg er det flere som har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Oslo og Viken: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92804242 tor.ivar.solsrud.majercsik
Astrid Rygg Stedfortreder, matrikkel 32118514 astrid.rygg
Jon Otter Skaaret Geovekst 32118522 jon.otter.skaaret
Linn Varhaugvik Arto Geovekst 45877926  linn.varhaugvik.arto
Andreas Dyken FKB-ansvarlig, Vegnett 32118513 andreas.dyken
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32118531 eli.brager
Francisca Quayson FKB, plan- og temadata 32118506 francisca.quayson
Marit Bekkhus Matrikkel, FKB 32118519 marit.bekkhus
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32118533 iren.andersen
Gry Olaisen Matrikkel, FKB 32118523 gry.merete.olaisen
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32118528 tom.joar.kristiansen
Karl Ravnaas Plan- og temadata (kontorsted Kristiansand) 32118516 karl.ravnaas
June Breistein Webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Ullensvang) 32118643 erlend.trones
Ole Gunerius Deli Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Hønefoss) 32118954 ole.gunerius.deli

 

Ansatte ved Fylkesavdelingen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Einar Jensen (kontorplass Oslo) Leder fylkesavdelingen 32118520 einar.jensen

 

Ansatte ved Geodatasamarbeidseksjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Siri Oestreich Waage Seksjonsleder, Geodatasamarbeidseksjonen 97777827 siri.oestreich.waage
Andreas Røstad Geodatasamarbeid, FYSAK-utvikling 32118532 andreas.rostad
Maria Oldeman Lund Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118521 maria.oldeman.lund
Geir Svoren Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32118526 geir.svoren
Marit Bunæs Geodatasamarbeid, Norge digitalt og Geovekst 32118535 marit.bunaes

 

Ansatte ved Geodesidivisjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Ann Silje Kirkvik Geodesi, Global Geodesi 32118421 ann-silje.kirkvik
Halfdan Kierulf Geodesi, Global Geodesi 32118457 halfdan.kierulf
Ingrid Fausk Geodesi, Global Geodesi 32118267 ingrid.fausk
Elena Busch Geodesi, Global Geodesi 32118512 elena.busch
Michael Dänn Geodesi, GNSS-utvikling 32118274 michael.daehnn
Kristian Breili Geodesi, Referanserammer 32118211 kristian.breili
Eirik Mysen Geodesi, Referanserammer 32118401 eirik.mysen
Ove Omang Geodesi, Referanserammer 32118279 ove.omang
Del