Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Kartverket Oslo og Viken har for tiden 12 ansatte. I tillegg er det flere som har kontorplass i Oslo. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket Oslo og Viken: oslo@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Oslo og Viken

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Tor Ivar Solsrud Majercsik Fylkeskartsjef 92 80 42 42 tor.ivar.solsrud.majercsik@kartverket.no
Astrid Rygg Stedfortreder, matrikkel 32 11 85 14 astrid.rygg@kartverket.no
Jon Otter Skaaret Geovekst 32 11 85 22 jon.otter.skaaret@kartverket.no
Linn Varhaugvik Arto Geovekst 45 87 79 26 linn.varhaugvik.arto@kartverket.no
Andreas Dyken FKB-ansvarlig, Vegnett 32 11 85 13 andreas.dyken@kartverket.no
Eli Brager FKB, Tur- og friluftsruter 32 11 85 31 eli.brager@kartverket.no
Francisca Quayson FKB, plan- og temadata 32 11 85 06 francisca.quayson@kartverket.no
Marit Bekkhus Matrikkel, FKB 32 11 85 19 marit.bekkhus@kartverket.no
Irén Andersen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 33 iren.andersen@kartverket.no
Gry Olaisen Matrikkel, FKB 32 11 85 23 gry.merete.olaisen@kartverket.no
Tom Joar Kristiansen Plan- og temadata, DOK 32 11 85 28 tom.joar.kristiansen@kartverket.no
André Torsnes Felles KartdataBase (FKB) 97 13 61 39 andre.torsnes@kartverket.no
Karl Ravnaas Plan- og temadata (kontorsted Kristiansand) 32 11 85 16 karl.ravnaas@kartverket.no
June Breistein Webredaktør (kontorsted Tromsø) 47 79 40 86 june.breistein@kartverket.no
Erlend Trones Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Ullensvang) 32 11 86 43 erlend.trones@kartverket.no
Ole Gunerius Deli Saksbehandler stedsnavn Oslo og Viken (kontorsted Hønefoss) 32 11 89 54 ole.gunerius.deli@kartverket.no

 

Ansatte ved Fylkesavdelingen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Einar Jensen (kontorplass Oslo) Leder fylkesavdelingen 32 11 85 20 einar.jensen@kartverket.no

 

Ansatte ved Geodatasamarbeidseksjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Siri Oestreich Waage Seksjonsleder, Geodatasamarbeidseksjonen 97 77 78 27 siri.oestreich.waage@kartverket.no
Andreas Røstad Geodatasamarbeid, FYSAK-utvikling 32 11 85 32 andreas.rostad@kartverket.no
Maria Oldeman Lund Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32 11 85 21 maria.oldeman.lund@kartverket.no
Geir Svoren Geodatasamarbeid, Tur- og friluftsruter 32 11 85 26 geir.svoren@kartverket.no
Marit Bunæs Geodatasamarbeid, Norge digitalt og Geovekst 32 11 85 35 marit.bunaes@kartverket.no

 

Ansatte ved Geodesidivisjonen med kontorplass i Oslo

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Ann Silje Kirkvik Geodesi, Global Geodesi 32 11 84 21 ann-silje.kirkvik@kartverket.no
Halfdan Kierulf Geodesi, Global Geodesi 32 11 84 57 halfdan.kierulf@kartverket.no
Ingrid Fausk Geodesi, Global Geodesi 32 11 82 67 ingrid.fausk@kartverket.no
Elena Busch Geodesi, Global Geodesi 32 11 85 12 elena.busch@kartverket.no
Michael Dänn Geodesi, GNSS-utvikling 32 11 82 74 michael.daehnn@kartverket.no
Kristian Breili Geodesi, Referanserammer 32 11 82 11 kristian.breili@kartverket.no
Eirik Mysen Geodesi, Referanserammer 32 11 84 01 eirik.mysen@kartverket.no
Ove Omang Geodesi, Referanserammer 32 11 82 79 ove.omang@kartverket.no

 

Del