Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har for tiden 11 ansatte. I tillegg er det en ansatte fra en annen divisjon/ avdeling som har kontorplass i Bodø. Se under for detaljer.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Bodø: bodo@kartverket.no

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Yngve Evjenth Fylkeskartsjef 99 03 54 81 yngve.evjenth@kartverket.no
Christian Malmquist Geovekst, høydedata 32 11 87 69 christian.malmquist@kartverket.no
Per Ove Røkke Matrikkel 32 11 87 74 per-ove.rokke@kartverket.no
Tor Erik Bakke Eiendomsgrenser, gamle flybilder, FKB, Geovekst,
Norge i bilder, ortofoto, riksgrenseoppgang
32 11 87 68 tor-erik.bakke@kartverket.no
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV (kontorsted Steinkjer) 32 11 84 85 erik.rostad@kartverket.no
Monika Vågan Geovekst, FKB 32 11 87 79 monika.vagan@kartverket.no
June-Eva Wennberg FKB, Geovekst, matrikkel 32 11 87 75 june-eva.wennberg@kartverket.no
Anders Westlund Arealplandata, FKB, ND, temadata, vegnett, DOK 32 11 87 76 anders.westlund@kartverket.no
Ivar Aanerød FKB, flybilder, fotogrammetri, Geovekst, laserdata, temadata 32 11 87 65 ivar.aanerod@kartverket.no
Annett Bergset FDV, FKB og Geovekst 32 11 87 71 annett.bergset@kartverket.no
Geir Martin Johansen FDV og FKB 32 11 87 72 geir.martin.johansen@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, ND = Norge digitalt, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

 

Saksbehandler stedsnavn Nordland, Troms og Finnmark
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Aud-Kirsti Pedersen Kartverket Troms og Finnmark / Stedsnavn 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen@kartverket.no

 

Ansatt i IT med kontorplass i Bodø
Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Mathieu Tachon IT - Utvikling 32 11 87 73 mathieu.tachon@kartverket.no
Del
XPPT