Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har for tiden 11 ansatte.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Bodø: bodo@kartverket.no

Navn Arbeidsområde Telefon E-post (@kartverket.no)
Finn Ørnes Fylkeskartsjef, ND, stedsnavn. 32 11 87 77/  997 19 813 finn.ornes
Unni Antonsen FKB, FDV, Geovekst 32 11 87 66 unni.antonsen
Tor Erik Bakke Eiendomsgrenser, gamle flybilder, FKB, Geovekst, Norge i bilder, ortofoto, riksgrenseoppgang 32 11 87 68 tor-erik.bakke
Ole Kristian Furnes Arealplandata 32 11 87 67 ole.kristian.furnes
Christian Malmquist Geovekst, høydedata 934 54 817 christian.malmquist
Per Ove Røkke Matrikkel 32 11 87 74 per-ove.rokke
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV (kontorsted Steinkjer) 32 11 87 73 erik.rostad
Monika Vågan Geovekst, FKB 32 11 87 79 monika.vagan
June-Eva Wennberg FKB, Geovekst, matrikkel 32 11 87 75 june-eva.wennberg
Anders Westlund Arealplandata, FKB, ND, temadata, vegnett, DOK 32 11 8776 anders.westlund
Ivar Aanerød FKB, flybilder, fotogrammetri, Geovekst, laserdata, temadata 32 11 87 65/ 901 83 293 ivar.aanerod
June Breistein Webredaktør (kontorsted Tromsø) 32 11 80 86 june.breistein
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn (kontorsted Tromsø) 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, ND = Norge digitalt, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Del