Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har for tiden 9 ansatte.

E-post til Kartverket sitt fylkeskartkontor i Bodø: bodo@kartverket.no

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Per Ove Røkke Fung. fylkeskartsjef, matrikkel 32 11 87 74 per-ove.rokke@kartverket.no
Unni Antonsen FKB, FDV, Geovekst 32 11 87 66 unni.antonsen@kartverket.no
Tor Erik Bakke Eiendomsgrenser, gamle flybilder, FKB, Geovekst, Norge i bilder, ortofoto, riksgrenseoppgang 32 11 87 68 tor-erik.bakke@kartverket.no
Christian Malmquist Geovekst, høydedata 93 45 48 17 christian.malmquist@kartverket.no
Erik Røstad FKB, Geovekst, FDV (kontorsted Steinkjer) 32 11 87 73 erik.rostad@kartverket.no
Monika Vågan Geovekst, FKB 32 11 87 79 monika.vagan@kartverket.no
June-Eva Wennberg FKB, Geovekst, matrikkel 32 11 87 75 june-eva.wennberg@kartverket.no
Anders Westlund Arealplandata, FKB, ND, temadata, vegnett, DOK 32 11 8776 anders.westlund@kartverket.no
Ivar Aanerød FKB, flybilder, fotogrammetri, Geovekst, laserdata, temadata 32 11 87 65/ 90 18 32 93 ivar.aanerod@kartverket.no
June Breistein Webredaktør (kontorsted Tromsø) 47 79 40 86 june.breistein@kartverket.no
Aud-Kirsti Pedersen Stedsnavn (kontorsted Tromsø) 32 11 87 58 aud.kirsti.pedersen@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, ND = Norge digitalt, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget

Del