Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal

Geodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarlig for utarbeiding av årleg geodataplan.

 

Medlemmer i FGU for Møre og Romsdal

Representant for Navn Kjem frå
Kommunane Anne Guri Aase Sunndal kommune
Kommunane Jørn Agersberg Sula kommune
Kommunane Håvard Stensønes Surnadal kommune
Kommunane Per Anders Aure Ålesund kommune
Energi Tibor Meszaros Istad Nett AS
Statens vegvesen Ingunn T. Arctander Jakola Statens vegvesen
Møre og Romsdal fylkeskommune John Hauger Veg
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Plan og analyse
Møre og Romsdal fylkeskommune Johnny Loen Plan og analyse
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Sveinung Dimmen Samordningsstaben
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Ulf Lucasen Miljøvernavdelinga
Kartverket Kari Aalvik Buset Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Sverre Steinnes Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Marianne Kjelstad Kartverket Møre og Romsdal
Del