Siste oppdatering

Fylkesgeodatautvalet i Møre og Romsdal

Geodatautvalet (FGU) er øvste organ for samordning innan Noreg digitalt og geovekst i fylket. Utvalet er også ansvarleg for utarbeiding av årleg geodataplan.

Medlemmer i FGU for Møre og Romsdal
Representant for Navn Kjem frå
Kommunane Roar Moen Molde kommune
Kommunane Anita Sundnes Ulstein kommune
Kommunane Jørn Agersberg Sula kommune
Kommunane Håvard Stensønes Surnadal kommune
Kommunane Knut Helge Skare Ålesund kommune
Energi Tibor Meszaros Elinett AS
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen
Møre og Romsdal fylkeskommune John Hauger Veg
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Strategi og styring
Møre og Romsdal fylkeskommune Johnny Loen Strategi og styring
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Frida Farstad Brevik Samordningsstaben
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Bjarne Otnes Miljøvernavdelinga
Kartverket Bjørge Stavik Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Sverre Steinnes Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Marianne Kjelstad Kartverket Møre og Romsdal
Del
XPPT