Siste oppdatering

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal

Alle geovekstpartane er med i arbeidsutvalet for basis geodata. Kommunane er representert med ein for kvar vedlikehaldsregion. Kartverket har leiar- og sekretærfunksjonen.

Utvalet har som oppgåve å ta opp saker vedr. etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, herunder og gje innspel til geodataplanen og kurs/kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal

Representant for Navn Kjem frå
Kommunane, Region1 Frank Thommesen Volda kommune
Kommunane, Region 1 Oda Jonette Hofset Ulstein kommune
Kommunane, Region 2 Tor Even Pedersen Sula kommune
Kommunane, Region 2 Sindre Brunvold Sykkylven kommune
Kommunane, Region 3 Bjørge Stavik Aukra kommune
Kommunana, Region 3 - -
Kommunane, Region 4 Sigurd Stangvik Sunndal kommune
Kommunane, Region 4 Egon Haugslett Aure kommune
Energi Gunnar Ugedal Nordmøre Energiverk AS
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen
Møre og Romsdal Fylkeskommune Jan Arne Nygaard Veg
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Kartverket Kari Aalvik Buset Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Geir Ingebretsen Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Trude Helen Fosse Lien Kartverket Møre og Romsdal
Del