Siste oppdatering

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal

Alle geovekstpartane er med i arbeidsutvalet for basis geodata. Kommunane er representert med ein for kvar vedlikehaldsregion. Kartverket har leiar- og sekretærfunksjonen.

Utvalet har som oppgåve å ta opp saker om etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, samt å gje innspel til geodataplanen og kurs/kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal
Representant for Navn Kjem frå
Kommunane, region1 Kristoffer Hagen Hareid kommune
Kommunane, region 1 Oda Jonette Hofset Ulstein kommune
Kommunane, region 2 Tor Even Pedersen Sula kommune
Kommunane, region 2 Sindre Brunvold Sykkylven kommune
Kommunane, region 3 Jon Hermann Pilskog Frantzen Vestnes kommune
Kommunane, region 3 Håvard Tjelle-Sørvik Molde kommune
Kommunane, region 4 May Kristin Vassli Tingvoll kommune
Kommunane, region 4 Arnstein Bøklepp Surnadal kommune
Energi Gunnar Ugedal Nordmøre Energiverk AS
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen, Geodata 1
Møre og Romsdal Fylkeskommune Jan Arne Nygaard Fylkesvegavdelinga
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Kartverket Bjørge Stavik Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Geir Ingebretsen Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Trude Helen Fosse Lien Kartverket Møre og Romsdal
Del
XPPT