Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har for tiden 10 ansatte, og er lokalisert i Hamar.

E-post til Kartverket Innlandet: hamar@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Innlandet

Navn Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Håkon Dåsnes Fylkeskartsjef 32118710 hakon.dasnes
Bjørn Trygve Haugen Stedfortreder, Felles kartdatabase (FKB)-ansvarlig, NN2000 32118707 bjorn-trygve.haugen
Ove Jørgensen FDV-ansvarlig,Temadata, Plan, Norge Digitalt, DOK 32118715 ove.jorgensen
Yngvild Malmo Matrikkel-ansvarlig, Plan-ansvarlig 32118714 yngvild.malmo
Bente Kristiansen Geovekst-ansvarlig, Norge Digitalt 32118717 bente.kristiansen
Kjell Ola Olafsen Laserdata, Felles kartdatabase (FKB) 32118728 kjell-ola.olafsen
Lotte Picard Felles kartdatabase (FKB) 32118716 lotte.picard
Anita Høie Vegnett-ansvarlig, Adresser, Plan, Kurs 32118725 anita.hoie
Iver Røssum Ortofoto, Flybilder 32118706 iver.rossum
Ole Theodor Holth Matrikkel 32118713 ole-theodor.holth
June Breistein webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein

 

Ansatte i Kartverket med kontorplass i Hamar

Navn Arbeidsområde Telefon E-post ((a)kartverket.no)
Kåre Kyrkjeeide Seksjonsleder internasjonale tjenester 32118722 kaare.kyrkjeeide
Jon Anders Bordal Geodatasamarbeidsseksjonen 32118703 jon.anders.bordal
Nils Ivar Nes Geodatasamarbeidsseksjonen 32118708 nils.ivar.nes
Trond Ola Ulvolden Geodatasamarbeidsseksjonen 32118705 trond-ola.ulvolden
Geir Myhr Øien Geodatasamarbeidsseksjonen 32118723 geir.myhr.oien
Martin Egger Kartografiseksjonen 32118707 martin.egger
Magni Busterud Systemforvaltningsseksjonen 32118702 magni.busterud
Maria Lodin Internasjonale tjenester 32113041 maria.lodin
Del