Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har for tiden 10 ansatte, og er lokalisert på Hamar.

E-post til Kartverket Innlandet: hamar@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Innlandet

Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Håkon Dåsnes Fylkeskartsjef 32 11 87 10 hakon.dasnes@kartverket.no
Bjørn Trygve Haugen Stedfortreder, Felles kartdatabase (FKB)-ansvarlig, NN2000 32 11 87 07 bjorn-trygve.haugen@kartverket.no
Ove Jørgensen FDV-ansvarlig,Temadata, Plan, Norge Digitalt, DOK 32 11 87 15 ove.jorgensen@kartverket.no
Yngvild Malmo Matrikkel-ansvarlig, Plan-ansvarlig 32 11 87 14 yngvild.malmo@kartverket.no
Bente Kristiansen Geovekst-ansvarlig, Norge Digitalt 32 11 87 17 bente.kristiansen@kartverket.no
Kjell Ola Olafsen Laserdata, Felles kartdatabase (FKB) 32 11 87 28 kjell-ola.olafsen@kartverket.no
Lotte Picard Felles kartdatabase (FKB) 32 11 87 16 lotte.picard@kartverket.no
Anita Høie Vegnett-ansvarlig, Adresser, Plan, Kurs 32 11 87 25 anita.hoie@kartverket.no
Iver Røssum Ortofoto, Flybilder 32 11 87 06 iver.rossum@kartverket.no
Ole Theodor Holth Matrikkel 32 11 87 13 ole-theodor.holth@kartverket.no
June Breistein webredaktør (kontorsted Tromsø) 47 79 40 86 june.breistein@kartverket.no

 

Ansatte i Kartverket med kontorplass på Hamar

Navn Tilhørighet/ Arbeidsområde Telefon E-post
Kåre Kyrkjeeide Seksjonsleder internasjonale tjenester 32 11 87 22 kaare.kyrkjeeide@kartverket.no
Maria Lodin Internasjonale tjenester 32 11 30 41 maria.lodin@kartverket.no
Jon Anders Bordal Geodatasamarbeidsseksjonen 32 11 87 03 jon.anders.bordal@kartverket.no
Nils Ivar Nes Geodatasamarbeidsseksjonen 32 11 87 08 nils.ivar.nes@kartverket.no
Trond Ola Ulvolden Geodatasamarbeidsseksjonen 32 11 87 05 trond-ola.ulvolden@kartverket.no
Niels Torger Granum Geodatasamarbeidsseksjonen 32 11 83 08 niels.torger.granum@kartverket.no
Geir Myhr Øien Geodatasamarbeidsseksjonen 32 11 87 23 geir.myhr.oien@kartverket.no
Martin Egger Kartografiseksjonen 32 11 87 07 martin.egger@kartverket.no
Magni Busterud Systemforvaltningsseksjonen 32 11 87 02 magni.busterud@kartverket.no
Tobias Johler Sjødivisjon Dataforvaltning 51 85 87 47 tobias.johler@kartverket.no
Del