Siste oppdatering

Ansatte ved Kartverket Agder

Kartverket Agder har kontor i Kristiansand, og har for tiden 12 ansatte.

E-post til Kartverket Agder: kristiansand@kartverket.no

Ansatte ved Kartverket Agder
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Lars Fredrik Gyland Fylkeskartsjef 32 11 85 43 /
91 82 86 51
lars.fredrik.gyland@kartverket.no
Åsulv B. Stormoen Nestleder (midlertidig, frem til 31.12.2023) matrikkel og Geovekst 32 11 85 48 asulv.birkeland.stormoen@kartverket.no
Maria Ellingsen Virksomhetsstyring RoS, matrikkel og administrasjon 32 11 85 47 maria.ellingsen@kartverket.no
Dag Andersson SSR 32 11 85 45 dag.andersson@kartverket.no
Anne Marit Bjelland FDV og Sentral FKB 32 11 85 50 anne.marit.bjelland@kartverket.no
Karine Gystøl Plan- og temadata, DOK, FKB og tur- og friluftsruter 32 11 85 53 karine.gystol@kartverket.no
Steinar K. Karlsen FKB 32 11 85 42 steinar.karlsen@kartverket.no
Mika Sundin FKB, mottakskontroll og standardisering 32 11 85 57 mika.sundin@kartverket.no
Pål Tanem Prosjektledelse Geovekst og samfinansieringsprosjekter 32 11 85 52 pal.tanem@kartverket.no
Ben Worsley FYSAK- og SSR-utvikling 32 11 85 17 ben.worsley@kartverket.no
Marianne Andersen FKB, mottakskontroll og FDV 32 11 85 21 marianne.andersen@kartverket.no
Sander Jyhne PhD-student   sander.juhnr@kartverket.no

FKB = Felles kartdatabase, FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold, DOK = Det offentlige kartgrunnlaget, SSR = sentralt stedsnavnregister

Ansatt i Kartverket med kontorplass i Kristiansand
Navn Arbeidsområde Telefon E-post
Ivar Oveland Landdivisjonen 40 22 07 11 ivar.oveland@kartverket.no
Del