Arrangement flere fylkeskartkontor

Her legges arrangement som arrangeres samtidig på flere fylkeskartkontor.

For eksempel dersom Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark arrangerer samme kurs e.l. samtidig.

Dette for å unngå dobbelpublisering

Ingen arrangementer for tiden
XPPT