Webinar om grenser som følger buer eller terrengdetaljer

Matrikkelforskriften innførte nye regler for merking og måling av grenser fra 1. januar 2021. En av endringene er forbud mot registrering av grenser som sirkelbue i matrikkelen. Kartverket inviterer til webinar.

09:00 - 10:00
Digitalt, Teams

Påmeldingsfrist: mandag 6. desember 2021

Som følge av forskriftsendringen har Kartverket innført funksjonalitet i matrikkelen som medfører at grenser må registreres som rette linjer mellom grensepunkter. Det tillates ikke lenger å registrere geometrisk bue ved definisjon av grenselinje i matrikkelen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Kartverket evaluere denne ordningen.

Kartverket inviterer til et webinar som en oppstart på evalueringen, som skal gjøres i første del av 2022. Det vil bli mulighet for skriftlige innspill etter webinaret.

Program

Torsdag 9. desember 2021 kl. 09.00 – 10.00

Opptak av webinaret.

Innledning med gjennomgang av regelverket.
Magnus Billing, Kartverket

Registrering av rette linjer mellom grensepunkt for alle nye grenser. Forslag til handtering av eldre buer i matrikkelen.
Magni Busterud og Arnulf Haugland, Kartverket

Kartverkets to presentasjoner er samlet her

Erfaringer fra kommunene, sett fra eiendomslandmålernes faglige ståsted. Praktiske eksempler fra storbykommunene på grenser som følger kurver, med vekt på merarbeid og ulemper som endringen har medført for kommunene.
Ellen O. Tetlie Brevik, Trondheim kommune

Tilbakemeldinger fra leverandørene, Norkart og NOIS
Siri Lajord, Norkart

Svar på spørsmål.

Gjennomføring

Du vil få tilsendt lenke til webinaret i god tid før det starter.

Det vil være mulig å stille spørsmål underveis, og vi vil prøve så godt vi kan å svare på spørsmålene. Er det spørsmål du ikke får svar på før webinaret er over, kan du sende en e-post til Magnus Billing.

Del
XPPT