Siste oppdatering

Etablering av digitalt planregister

Tilgang til planinformasjon er viktig for en rekke formål i samfunnet. Digital metode vil være effektiviserende for behandling av blant annet plan og byggesaker. I denne veilederen finner kommunen hjelp til å få etablert et digitalt planregister i henhold til lov og forskrift.

XPPT