Hopp til innhold

Veiledningsmateriell for Geovekst

3.5 Laserskanning

Det legges opp til at for laser-prosjekter det er enighet om å gjennomføre (prioritert i handlingsplanen), skal alle sentrale parter betale en minimums-andel (se tabell under). I tabellen er summen av kostnadsandelen for FKB-laser20 til sammen 60 %. De resterende 40 % må fordeles på partene etter prosjektets utforming, partenes ønsker/behov og eventuelle andre deltagere.

For FKB-laser10 er minimumsandelen per part satt til 2 %. Dette betyr at alle parter skal være med på å dekke ekstrakostnadene (tillegget) ved å heve standarden fra FKB-laser20 til FKB-laser10 med minimum 2 % hver. De resterende kostnadene for dette må dekkes av partene med størst ønske/behov. Det blir en lokal utfordring å få kostnadsdelingen av laser-prosjektene på plass, men det har også vært en utfordring for Geovekst-forum å bli enige om dette.

Det understrekes at prosjektene ikke kan iverksettes før det er enighet om kostnadsdelingen (skriftlig aksept).

 Kostnadene fordeles slik mellom partene:

Laser 5 punkt pr km2

 • Statens vegvesen: 2%
 • Energi Norge: 2 %
 • KS (Kommunesektorens organisasjon): 2 %
 • Kartverket: 2 %
 • Telenor: 2 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 2 %

Laser 2 punkt pr km2

 • Statens vegvesen: 8 %
 • Energi Norge: 3 %
 • KS (kommunesektorens organisasjon): 28 %
 • Kartverket: 12 %
 • Telenor: 3 %
 • Landbruksdepartementet (med underliggende etater): 6 %
Til toppen