Alle kommuner har inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-avtaler). Det betyr at kommunen som part i Norge digitalt har forpliktet seg til å ajourholde sine detaljerte kartdata gjennom jevnlig rapportering av endringer (administrativt vedlikehold). Avtalen regulerer hvor ofte dataene utveksles og distribueres blant de andre partene.

FKB-produktene (N5 og N20 Kartdata) avledes automatisk fra FKB-dataene og distribueres samtidig med FKB-data.

Ny distribusjon av FKB-data gjennom Geonorge.no

Ved innføring av Sentral felles kartdatabase vil det bli gjort grunnleggende endringer i distribusjonsopplegget for FKB-data. FKB 4.6 vil bli tilgjengelig gjennom geosynkronisering, og det lages et nytt distribusjonsopplegg gjennom Geonorge. Det legges i Geonorge opp til hyppigere oppdaterte kommunevise filer på GML, SOSI og som ESRI filgeodatabase-filer.
Det forventes at dette opplegget skal være ferdig i løpet av 2. kvartal 2017, og mer informasjon vil bli lagt ut når det er klart.

I forlengelse av dette vil det også bli laget en ny tilrettelagt visning av metadata for FKB under Geonorge.
Den gamle FKB-Metadatakatalogen vil derfor ikke bli oppgradert.

Les mer om Sentral felles kartdatabase

Midlertidig distribusjon av FKB 4.6

I påvente av ny distribusjonsløsning er det etablert en midlertidig distribusjon av FKB 4.6-data slik at oppdaterte data er tilgjengelig for alle.

Dette omfatter FKB 4.6-datasettene som er definert her: Geovekst produktspesifikasjoner

Under er teknisk informasjon om den midlertidige løsningen:

 
EgenskaperInnhold
Oppdeling Kommunevise filer
Format SOSI
Versjoner FKB 4.6
Koordinatsystem EUREF89, Lokal UTM-sone
Vertikaldatum NN54 eller NN2000 avhengig av kommunen.
Se oversikt på FKB-Metadatakatalogen.
Oppdatering Kommunevis.
Se oversikt på FKB-Metadatakatalogen.

Den midlertidige distribusjonen av FKB 4.6 legges ut på samme område på Norge digitalt nedlastingsserver som tidligere FKB-distribusjoner. Det vil derfor ikke være mulig å hente ned FKB 4.5/4.02-data for kommuner som er distribuert på FKB 4.6.
Merk at den midlertidige distribusjonen av FKB 4.6 kun legger ut data på SOSI. Distribusjon av FKB på Shape-formatet vil dermed utgå.

 Distribusjon av FKB-produkter

Under er teknisk informasjon om distribusjon av FKB-produkter:

 
EgenskaperInnhold
Oppdeling Kommunevise filer
Format SOSI
Versjoner Januar 2011
Se produktspesifikasjonene for N5 og N20 Kartdata
Koordinatsystem EUREF89, Lokal UTM-sone
Vertikaldatum NN54 eller NN2000 avhengig av kommunen.
Se oversikt på FKB-Metadatakatalogen..
Oppdatering Kommunevis, samtidig med FKB-data.
Se oversikt på FKB-Metadatakatalogen.

Dette gjelder produktene N5-Kartdata, N20-Kartdata og N20-Bygning. FKB-Tekst5000/Tekst1000 defineres nå også som FKB-produkter og oppdateres i samme opplegg som de øvrige FKB-produktene.