Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om brukertilgang for å registrere konsesjonsforhold i matrikkelen

En ansatt i kommunen kan få tilgang til å registrere konsesjonsforhold i matrikkelen dersom kurs arrangert av Kartverket er gjennomført. Informasjon om påmelding til kurs finner du i denne artikkelen.

Ingen tilganger kan behandles i perioden 15. desember 2023, til 1. januar 2024.

I perioden der matrikkelen er stengt, kan vi ikke opprette, endre eller fjerne brukere i produksjonsmiljøet. En eventuell søknad må sendes etter nyttår.

Du kan lese mer om stenging av matrikkel og grunnbok i denne artikkelen.

Avdelingsleder må sende søknaden

Det er avdelingsleder som skal søke om tilgang, både til seg selv og på vegne av andre. Dersom avdelingsleder søker for seg selv, må tittelen skrives i feltet "bestillers navn".

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Søknad om å registrere konsesjonsforhold i matrikkelen


Kommune og kontaktperson


Hvem skal tilgangen tildeles til


Varighet


Rolle ved tilgang til matrikkelen


Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r) dersom det er flere kommuner enn det som er oppgitt tidligere i skjemaet.
Dersom det ønskes tilgang til flere kommuner, det legges ved kopi av avtale om samarbeid.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB)

Ofte stilt spørsmål

Share