Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Kartverkets typografi

Kartverket bruker Mulish som hovedfont. Mulish er valgt fordi den er god å lese på digitale flater, blir vist likt på ulike enheter, og er praktisk å ta i bruk.

Hovedfont

Mulish benyttes av Kartverket i to vekter, Regular og Bold. Andre vekter kan unntaksvis brukes ved behov. Fonten skal fremstå som tydelig og godt lesbar. Korte formuleringer og direkte budskap i kombinasjon med tydelig typografi er derfor viktig. Et gjenkjennelig typografisk uttrykk i alle kanaler er viktig for Kartverkets identitet. Typografien skal bidra til å styrke vår merkevare.

Mulish font
Mulish font, regular 400

Lisens Mulish

Denne fonten er lisensiert under Open Font License, og kan brukes til Kartverkets prosjekter – trykte eller digitale.
Fonten kan lastes ned fra Google Fonts

Webdesign Typografi på digitale flater

Det er utarbeidet egne krav til tekststruktur for Kartverkets digitale flater. Les mer i
Kartverkets designsystem for digitale flater

Universell utforming

Alle apper, nettløsninger, og dokumenter på nett, skal være universelt utformet. Les mer om retningslinjene på uutilsynet.no

 

Sekundærfonter

Sekundærfonter er systemfonter som skal brukes i medier der det kan være vanskelig å vise hovedfonten Mulish. Dette kan f.eks. være aktuelt i Word-dokumenter og PowerPoint-presentasjoner.
Verdana er en systemfont som kan brukes i slike Office-dokumenter. Verdana brukes hovedsaklig i brødtekst.

verdana-font2.jpg
Verdana regular

Trebuchet er en systemfont som kan brukes i headinger på Office-dokumenter. Dette kan være aktuelt for å kunne differensiere headingen fra brødteksten i Verdana.

trebuchet-font2.jpg
Trebuchet regular

 

Share
XPPT