Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Presentasjons-maler for Kartverket

Kartverkets ansatte skal i størt mulig grad bruke ferdigdesignede maler som er satt opp etter Kartverkets grafiske profil.

PowerPoint-mal. 

Power-Point malen skal benyttes ved alle PP-presentasjoner der man representerer Kartverket. Malen er satt opp med farger og grafikk som skal gjenspeile Kartverkets moderne og innovative virksomhet innen digitalisering av samfunnet. Malen er i 16:9 format, og inneholder eksempler på lysbilder i forskjellige oppsett. Denne malen kan dermed brukes som grunnlag for å lage egne presentasjoner.

Fonter: I presentasjoner skal kun typografien som ligger i malen benyttes. For å sikre god utveksling av presentasjoner mellom ulike brukere, er det i denne malen brukt office-fonter. Overskrifter er satt i Trebuchet, og øvrige tekster er satt i Verdana.

Bilder: Malen er satt opp med standard-bilder i ulike standard-format. Disse kan brukes som de er, eller man bytter ut bildene med egne bilder. Ved å benytte bildefunksjonen på valgte slide, unngår man at bildet dras ut av proporsjon. Bilder kan hentes fra Kartverkets bildearkiv.

Skjermdump av Power-Point mal
Power-Point mal

 

Rapport-mal

illustrasjonsbilde rapportmal
Rapportmal i Word.

Rapport-malen skal benyttes til alle forskningsrapporter fra Kartverket. Malen er i Word, og er satt opp med eksempler på innhold, og en veiledning for bruk av malen. Dette skal byttes ut med reelt innhold.
Fonter: I presentasjoner skal kun typografien som ligger i malen benyttes. For å sikre god utveksling av presentasjoner mellom ulike brukere er det i denne malen brukt office-fonten Verdana.
Ferdig rapport kan eksporteres til PDF-format, og publiseres på kartverket.no. (Rapporten må da være universelt utformet)

Maler Presentasjonsmaler for Kartverkets ansatte

Kartverkets maler ligger innenfor Kartverkets intranett (krever innlogging)

Share
XPPT