Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Bilder og illustrasjoner i Kartverket

Kartverkets bilder og illustrasjoner skal på en helhetlig og autentisk måte beskrive bredden av Kartverkts historiske og moderne virksomhet.

Bilder
Bilder er sentrale i mye av informasjonsmateriell fra Kartverket. Kvaliteten og sammensetningen av bildene er derfor viktig. Det er ingen fasit på hvilke bilder som passer i et produkt, men de bør bidra til økt interesse og forståelse for innholdet. Innholdet må være relevant, vise autentisk innhold og være av en kvalitet som løfter formidlingen.

Bilde fra Kartverkets årsrapport 2022
Bilde på forsiden av Kartverkets årsrapport 2022. Foto: Kystverket


Illustrasjoner

Når det ikke finnes foto som er beskrivende nok for et prosjekt, kan man lage egne illustrasjoner, eller laste ned illustrasjoner fra våre bildebanker. Vi foretrekker å bruke vektorgrafikk til illustrasjoner, da det er enklere å redigere på disse ved senere bruk.

Illustrasjonsbilde vektorgrafikk
Eksempel på illustrasjonsbilde laget i vektorgrafikk. Illustrasjon: Kartverket


Symboler til kartografi

Kartverket lager egne symboler for kartografi. På Geonorge.no kan man laste ned symbolpakker for bruk til visualisering med kartsymboler. Les mer om Kartverkts produksjon av piktogram.

Eksempler på kartsymboler fra Kartverket
Eksempler på kartsymboler fra Kartverket. Illustrasjoner: Kartverket


Ikoner til nettløsninger
På våre nettløsninger bruker vi hovedsakelig ikoner fra Google Material Design. Vi anbefaler å bruke outlined ikoner fra google material fonten.

Font-ikoner fra Google Material Design
Eksempler på font-ikoner fra Google Material Design

Bildebank

Bilder: Kartverkets bilder og illustrasjoner kan hentes fra vår bildebank som oppdateres av Kartverkets ansatte. Logg inn for å laste opp / laste ned bilder

Symboler, kartografi: For Kartverkets kartløsninger er det utarbeidet egne symboler. Symbolpakker med ikoner kan lastes ned fra Geonorge.no

Ikoner: Kartverkets nettløsninger skal i hovedsak benytte ikoner fra Google Material. Les mer i Designbiblioteket for digitale applikasjoner

Share
XPPT