Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Historiske matrikkelbøker

Matrikkelen i Norge sitt opphav i lensjordebøkene, og ble tatt i bruk allerede på 1500 og 1600-tallet. Her finner du eksempler på kommunevis matrikkelføring fra tidligere tider i Nordland og Finnmark fylke.

Gamle matrikkelbøker (Finnmark)

Et samarbeidsprosjekt førte til at kommunevise matrikkelbøker for Finnmark ble skannet i 2015. Matrikkelbøkene er tilgjengelig for alle.

Share