Siste oppdatering

Søknaden er mottatt

Takk for din søknad

Din søknad om tilgang til opplysninger fra matrikkelen er sendt til matrikkelhjelp@kartverket.no. Søknader behandles fortløpende, og tilbakemelding gis til kontaktperson og til personen det er søkt tilgang for.

Gå til Matrikkelhjelp

Del
XPPT