Siste oppdatering

Søknad om føring av jordskiftesak

Fyll ut skjemaet nedanfor for å søkje om hjelp til matrikkelføring av jordskiftesak.

Søknad om matrikkelføring av jordskiftesaker


Informasjon om kommunen

Kontaktinformasjon til ansvarleg i kommunen


Tidlegare avtale

Har kommunen hatt avtale tidlegare?

Kva jordskiftesak treng du hjelp til?


Du kan kun melde inn ei jordskiftesak av gangen.

Etter innsending vil du motta ei stadfesting på e-post. Vi ber om at du svarar på e-posten, og legg ved jordskiftekart, rettsbok og eventuell sosi-fil for den aktuelle jordskiftesaka.

Ein eventuell avtale skjer på eit seinare tidspunkt. Dette er avhengig av om vi har kapasitet, og om saka kan matrikkelførast.

Del
XPPT