DatoKlDriftsmeldinger
28.06.2018 13.40 Ny dato for produksjonssetting av matrikkelen 3.13

Arbeidet med nytt API og innføring av nytt rammeverk har vært av større omfang enn vi har klart å forutse. Versjon 3.13 av Matrikkelen er derfor igjen utsatt. Ny dato for produksjonssetting av 3.13 er satt til helgen 28.09-30.09 2018. Dette medfører at versjon 3.14, som var planlagt 16.oktober 2018, først kommer 19.februar 2019.

Systemforvaltning matrikkel 2018/ 2019
System Versjon Prioriterings-møte Spesifiserings-frist Kodefrys Betatest Release
Matrikkel 3.13 21. mars
  2017
29. august
  2017
15.august
  2018
25.august
  2018
28.-30.september 2018
Matrikkel 3.14 24. april
  2018
31. august
  2018
11.januar 2019 21.januar
  2018
19.februar
  2019
Matrikkel 3.15 22. august
  2018
16. desember
  2018
21. april
  2019
2. mai
  2019
30. mai
  2019

 

28.06.2018 13.05 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 28.06.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.

Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder endepunkt:

https://www.grunnbok.no/grunnbok

Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

29.05.2018 12.45 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 31.05.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

23.05.2018 14.00 Innføring av tidsintervall for uttak av grunnboksutskrift for forretninger som er elektronisk tinglyst via matrikkelen

Frem til 8.mai 2018 har det vært mulig å ta ut grunnboksutskrift for alle forretninger som er tinglyst elektronisk via matrikkelen. Denne muligheten finnes i Aktivitetslisten og i brukstilfellet Endre forretningsdata i matrikkelen. Dette vil fortsatt være mulig etter 8.mai 2018 men muligheten vil kun vare i 7 dager etter tinglysing. Etter 7 dager vil det kun komme en dialogboks uten innhold.

Årsaken til et begrenset tidsintervall for uttak av grunnboksutskrift for forretninger, er utfordring i forhold til skjermede personer (personer med skjermet adresse). Grunnboksutskriftene som genereres for forretningene er fra dagen forretningen ble tinglyst. Dersom en person får skjermet adresse etter tinglysingsdatoen vil en grunnboksutskrift fra før en person har fått skjermet adresse fortsatt vise adressen personen hadde ved tinglysingstidspunktet.

23.04.2018 15.00 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag

Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 26.04.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

23.04.2018 14.40 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.12.3, tirsdag 24.04.2018 kl. 18.00.

Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 15.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 15.00.

    Endringer versjonsplan for matrikkelen for 2018 og 2019

Det vil i 2018 og 2019 bli bare to versjoner av matrikkelen. Nytt matrikkelApi og fremskyndet oppgradering av database på grunn av sikkerhet, gjør at vi må slå sammen de to første versjonene i 2018. Versjon 3.13 kommer derfor 6.august 2018. For versjonen i oktober må vi ta hensyn til kommunereform og siste frist for den siste versjonen er derfor 16.oktober 2018. I  2019 vil det ikke komme ny versjon av matrikkelen på høsten. Da vil begge versjonene komme før sommeren. En i februar og en i mai.

Matrikkelversjoner 2018/2019

Versjon

Prioriterings-møte

Spesifiserings-frist

Kodefrys

Betatest

Release

3.13

21. mars 2017

29. august
2017

1. juni 2018

14.mai
2018*

6. august 2018

3.14

31.november 2017

16.mai
2018

31.august 2018

10.september 2018

16.oktober 2018

3.15

21. mars 2018

24. august
2018

11.januar 2019

21. januar 2019

19.februar 2019

3.16

22. august
2018

16.februar
2019

21. april 2019

2. mai
2019

30. mai 2019

*Betatest vil bli tilgjengelig før kodefrys til versjon 3.13.

Vi har valgt å gjøre dette for at Posten og Folkeregisteret skal ha mulighet til å teste ny tjeneste for å hente bruksenheter direkte. Posten og Folkeregisteret skal bruke denne tjenesten for å utvikle en applikasjon for flyttemelding.

22.03.2018 09.45 Matrikkelen og matrikkelens testsystemer er i gang igjen
Tekniske problemer med lagringssystemet i Kartverket gjorde at store deler av serverparken falt ut og mesteparten av Kartverkets it-systemer og tjenester ble utilgjengelige.

Blant de berørte tjenestene og systemene var matrikkelen, tinglysingssystemet, posisjonstjenestene, WMS- og cachetjenestene, sentral felles kartdatabase, sehavnivå.no, norgeskart.no og seeiendom.no.

Se løpende driftsmeldinger for de ulike tjenestene og systemene her.

21.03.2018 16.10 Feil i matrikkelen og matrikkelens testsystemer

Det er en felles feil i IT-infrastrukturen i Kartverket og det har gjort at matrikkelen og matrikkelens testsystemer er berørt. IT jobber med saken og vi håper at feilen blir funnet og løst raskt.

20.03.2018 08.20 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag.
Vi vil med dette melde fra om at på torsdag 22.03.2018 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. På grunn av påsken er vedlikeholdskvelden flyttet fram en uke.
Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

09.02.2018 16.00 Oppgradering av matrikkelen tirsdag

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.12.2, tirsdag 13.02.2018 kl. 18.00. Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen.

Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 15.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 15.00.

22.01.2018 12.50 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag.
Vi vil med dette minne om at torsdag 25.01.2018 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok
Andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

15.01.2018 10.35 Matrikkelens testproduksjonsmiljø (kommunetest) er nå stabilt, tilgjengelig og i normal drift igjen. Kartverket har byttet maskin i henhold til nye retningslinjer og det må derfor åpnes for IP-adresse: 159.162.108.6 i brannmuren for brukere som har sperre i brannmuren for url-adresser med portnummer.

Linker til kommunetestserver: http://kurs.matrikkel.no:7003/matrikkel/ og https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/matrikkel.html

11.01.2018 12.40 Kartverket har siden ettermiddag onsdag 10.01.2018 opplevd driftsproblemer på matrikkelens testproduksjonsmiljø (kommunetest).

Det jobbes med saken, og vi sender ut ny melding når systemet er tilgjengelig og stabilt igjen.

09.01.2018 08.50 Prodtest matrikkel (www.test.matrikkel.no) nedetid

Grunnet innlesing av nye data til https://www.test.matrikkel.no blir det ca. åtte timer nedetid på dette systemet i dag.
Hovedversjon og Betatest blir ikke berørt.

19.12.2017 08.15 Integrasjon mellom Askeladden og Matrikkelen er inaktiv

Riksantikvaren har hatt en nattlig rutine for overføring av kulturminner til Matrikkelen siden 2010. Denne har vært inaktiv siden 27.05.2017, på grunn av omstruktureringer av kulturminnebasen Askeladden.

Vanlig rutine er at ved opprettelse av nye eiendommer fra en matrikkelenhet som har kulturminner knyttet til seg, vil knytningen til kulturminner bli overført til nye matrikkelenheter. Denne informasjonen overføres fra Matrikkelen til Askeladden og fylkeskommunen sjekker om det er reelt at ny matrikkelenhet skal være knyttet til kulturminner. Er ikke det tilfelle, fjernes knytningen til kulturminnet i Askeladden. Informasjon om dette går da fra Askeladden til Matrikkelen som da fjerner knytninger til kulturminner fra matrikkelenheter som ikke skal ha dette.

Frem til omstruktureringer av kulturminnebasen Askeladden er ferdig 01.03.2018, vil ikke Matrikkelen motta oppdatert informasjon fra Askeladden og det vil derfor være matrikkelenheter som feilaktig er knyttet til kulturminner.

Frem til 01.03.2018 må lokal fylkeskommune kontaktes for å sjekke om kulturminnestatus er riktig på en matrikkelenhet. Når integrasjonen mellom Askeladden og Matrikkelen er på plass, vil dette bli rettet opp i matrikkelen og eiere som har blitt berørt av dette i perioden fra 27.05. 2017 – 01.03.2018 vil bli kontaktet av Askeladden/Fylkeskommunen.

07.12.2017 13.15 Nytt fylke og nye kommuner oppstår 1. januar 2018. Vær obs på stengningstider i matrikkelen og grunnboken.

For å sikre arbeidet som skal gjøres i forbindelse med kommune- og fylkesreguleringene ved årsskiftet, har Kartverket besluttet at matrikkelen stoppes for all oppdatering fra og med onsdag 27. desember kl. 16. Systemet vil være utilgjengelig for oppdateringer inntil planlagt åpning på nyåret, 1. januar 2018. I denne perioden vil Kartverkets klient ikke kunne startes, og andre klienter vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.

Grunnboken stenges for tinglysing fredag 29. desember kl. 16. Dokumenter som i dette tidsrommet sendes inn til tinglysing via Altinn, vil bli liggende der inntil systemene åpnes på nyåret.

Alle innsynstjenester vil derimot være tilgjengelige under hele kommunereguleringen. Dette gjelder både matrikkelen, seEiendom, e-handel og grunnboken.

Les her for mer informasjon

27.11.2017 10.15 Vedlikeholdskveld på Kartverket

Vi vil med dette minne om at torsdag 30.11.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

16.11.2017 11.20 Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon v3.12.1, mandag 20.11.2017 kl. 18.00.

Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen.

Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) oppgraderes fra kl. 15.00.
Prodtest (www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 15.00.

Vi vil med dette også informere om oppgradering av JIRA til v7.5.

27.10.2017 09.20 Grunnet en feil ved oppdatering av databasen for www.test.matrikkel.no:443 (PRODTEST) er systemet for tiden utilgjengelig.

Vi er i ferd med å rette dette, men det gjenstår fortsatt en del arbeid.
Det antas at systemet er oppe igjen mellom 11 og 12 en gang. 

24.10.2017 09.10 Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 26. oktober

Vi vil med dette minne om at torsdag 26.10.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

24.10.2017 09.00 Nytt i matrikkelen versjon 3.12

Mulig å tinglyse to nye forretninger elektronisk
I versjon 3.12 er det mulig å tinglyse to nye forretninger elektronisk. Det er Opprett ny festegrunn og Omnummerer matrikkelenhet

Kriterier for å tinglyse en festegrunn elektronisk er at:
- Festegrunnen bare er festet på en matrikkelenhet
- Rekvirent ikke har status Død.
- Rekvirent av forretningen er identisk lik hjemmelshavere til matrikkelenheten festet er festet på
- Hjemmelshavere til matrikkelenheten festet er festet på ikke er registrert med løpenummer.
- Det ikke er vedlegg til forretningen.

Kriterier for å tinglyse Omnummerer matrikkelenhet er at:
- Matrikkelenheten som omnummereres ikke har underliggende festegrunner eller er seksjonert.
- Rekvirent ikke har status Død.
- Rekvirent av forretningen er identisk lik hjemmelshavere til matrikkelenheten som skal omnummereres
- Hjemmelshavere til matrikkelenheten som skal omnummereres ikke er registrert med løpenummer.
- Det ikke er vedlegg til forretningen.

Tinglysingsstatus Skal tinglyses etter DL§4-2 utgår
Etter versjon 3.12 kan ikke tinglysingsstatus Skal tinglyses etter DL§4-2 velges inne i brukstilfeller. Selv om muligheten til å velge denne tinglysingsstatusen er fjernet i klienten, vil det fortsatt være mulig registrere forretninger rekvirert etter delingsloven i matrikkelen og sende inn målebrev til tinglysing.

Tinglysing av nytt jordsameie
Det er ikke lenger mulig å ta ut Melding til tinglysing etter føring av brukstilfellet Opprett nytt Jordsameie. Det er bare jordskifteretten som har hjemmel til å opprette nytt jordsameie, for eksempel ved omdanning av eksisterende jordsameier. I disse særskilte tilfellene skal det nå sendes brev til tinglysing vedlagt jordskifterettens rettsutdrag.

Endringslogg-tjenester i MatrikkelAPI er tilgjengelig i produksjon
Endringslogg-tjenester i MatrikkelAPI er tilgjengelig i produksjon etter versjon 3.12. MatrikkelAPI-et er et webtjeneste-API laget for tilgang til matrikkeldata, både i små og store mengder. Det finnes tjenester både for å søke opp data basert på logiske inndata, som adressenavn, husnummer og bokstav for en adresse, men også for å søke opp data basert på numeriske id-er. Detaljert informasjon finnes på
https://www.test.matrikkel.no/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

16.10.2017 14.25 Matrikkelen oppgraderes til versjon 3.12

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon 3.12, fredag 20.10.2017. Produksjonssystemene stoppes derfor kl. 18.00 for å utføre oppgraderingen.

Innsynstjenestene og matrikkelkartene i SeEiendom vil kunne være ustabile mens oppgraderingen pågår.

Systemene skal være klare til bruk fra fredag kveld kl. 22.00. Dette gjelder følgende systemer:

www.matrikkel.no

www.nd.matrikkel.no

www.seeiendom.no

Kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) oppgraderes fredag fra kl. 15.00.

Prodtest (www.test.matrikkel.no) vil bli oppgradert fredag fra kl 16.00.

28.09.2017 14.30 Vedlikeholdskveld torsdag 28. september

Vi vil med dette minne på at torsdag 28/09-2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

Vi vil også oppgradere Jira til versjon v7.5.

28.09.2017 11.30 Versjon 3.12.0  av matrikkelklienten vil kreve Java 8

Helgen 20. - 22. oktober 2017 oppdateres matrikkelen til versjon 3.12.0. Til denne versjonen er byggesystemer endret og vi forbereder matrikkelen til å gå over på ny database til versjon 3.13.0.

Endringene vil føre til at matrikkelklienten vil kreve Java 8 for å starte når versjon 3.12.0 av matrikkelklienten er ute. Det er viktig at alle som bruker kartverket sin matrikkelklient sjekker at de får startet versjon 3.12.0.

Dette kan sjekkes på testserver neste hovedversjon: 3.12.0.47
Link: https://www.test.matrikkel.no:7002/matrikkel
Brukernavn: java8
Passord:java8_2017

Startsidene til versjon 3.12.0 av matrikkelklienten vil være oppdatert med informasjon om obligatorisk javaversjon.
Til 3.12.0 innfører vi en ny måte å oppgi versjonsnummer. Versjonsnummer etter 3.12.0 vil også vise hvilket byggnummer som er lagt ut. Eksempel: 3.12.0.47

28.08.2017 08.45 Vedlikeholdskveld torsdag 31. august

Vi vil med dette minne om at torsdag 31.08.2017 (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16.00.

Tilgang til Matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:
https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok
Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16.00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

27.06.2017 10.00 Vedlikeholdskveld torsdag 29. juni

Vi vil med dette minne om at torsdag (som er siste torsdagen i måneden) er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene blir derfor til tider utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer tas ned fra kl 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjonssystemet http://www.matrikkel.no/matrikkel, tas ned fra kl 18.00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen http://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom http://seeiendom.no vil kunne være ustabile en periode.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl 18.00, Dette gjelder følgende endepunkter:

https://www.grunnbok.no/grunnbok
https://innsyn.grunnbok.no/grunnbok
https://statisk.grunnbok.no/grunnbok

Også andre innsendingstjenester som benytter det nye systemet vil også være ustabile denne kvelden.

Testsystemet http://etgltest.grunnbok.no tas ned fra kl 16:00.

Systemene vil kunne være noe ustabile denne kvelden.

20.06.2017 13.45 Matrikkelen oppgraderes tirsdag 20. juni

Det er planlagt å oppgradere matrikkelen til versjon v3.11.2, i kveld tirsdag 20/6-2017 kl. 21:30. Dette vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 22:00. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (www.kurs.matrikkel.no:7003(7004)) oppgraderes fra kl. 14:00. Prodtest (www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl 14:00.

12.06.2017 08.45 Det er innført fiktive verdier på bygg med skjermingsverdig bygningstype

Mandag 12.juni ble det innført fiktive verdier på bygg med skjermingsverdig bygningstype i lokale databaser som oppdateres av en endringsloggbruker fra matrikkelen.  Kommuner og virksomheter som har søkt og fått den nye rollen «Skjermingsverdige bygningstyper» vil ikke være berørt av dette.

Dersom noen har fått innført fiktive verdier i en lokal database, og må ha tilgang til skjermingsverdige bygningstyper for å ivareta arbeid knyttet til matrikkelføring eller beredskap, så ta kontakt med Kartverket.

Kommuner/Virksomheter som har søkt og fått generell tilgang til bygg med skjermingsverdige må ta kontakt med matrikkelhjelp@kartverket.no. I henvendelsen må en oppgi hvilken endringsloggbruker som er knyttet til lokal matrikkelkopi/database som skal ha all informasjon på bygg med skjermingsverdig bygningstype. Når endringsloggbrukeren er tildelt rollen «Skjermingsverdige bygningstyper», må endringsloggen settes tilbake til versjon 3.11, 3.6.2017 og leses på nytt for bygg og bruksenheter. Endringsnummer vil bli oppgitt i tilbakemelding fra oss.

Kommuner/Virksomheter som ikke har søkt om generell tilgang til bygg med skjermingsverdig bygningstype, må først sende søknad. Søknadskjema og informasjon finner dere her.