Siste oppdatering

Strømstøtte

Med dagens høye strømpriser mottar Kartverket en del henvendelser angående støtteordningen. Nedenfor finner du svar på de oftest stilte spørsmålene vi mottar.

Hvordan retter jeg at boligen min er feilregistrert som fritidsbolig?

Dersom boligen er registrert feil må du kontakte kommunen som eiendommen ligger i. De kan gi nærmere veiledning om hvordan endringen kan gjøres.

Hvilke forbrukskode får strømstøtte?

Ordningen gjelder målepunkt som har forbrukskode 35-husholdning, som er i boliger. Det gjelder ikke fritidsboliger eller næring. Dersom du er usikker på hvilken forbrukskode strømmåleren din har, må du kontakte netteier.

Ved tvil om man har rett på strømstøtte skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Det eneste unntaket er for de som har søkt kommunen om bruksendring og har fått dispensasjon til å bo fast i fritidsboligen. Kunden må dokumentere til nettselskapet, at de har fått dispensasjon fra kommunen. Disse kundene vil ha rett på støtte.

Jeg bor i et bygg med leiligheter og næringsdrift og har ikke fått strømkompensasjon. Hva kan jeg gjøre?

Dersom du bor i et kombinasjonsbygg som både inneholder leiligheter og næring og du ikke har fått kompensasjon, må du ta kontakt med strømselskapet for å få kompensasjonen. Strømselskapet kan plassere innbyggere i riktig kategori i sitt system.

Nedlagt gårdsbruk registrert som næring. Hvordan endrer jeg dette?

Noen nedlagte gårdsbruk som ikke driftes vil kanskje være oppført som næring. Du må ta kontakt med kommunen for å undersøke at informasjonen er riktig. Dersom dette er feil og skal endres, kan kommunen veilede deg videre.

Hvordan finner jeg ut boligtypen/bygningstypen som er registrert på min bolig?

Du kan finne eiendomsinformasjon på Se eiendom. Dersom du trenger utvidet informasjon kan du be kommunen om et matrikkelbrev. Et matrikkelbrev er gebyrbelagt etter matrikkelforskriften § 16, fjerde ledd. Kommunen kan også velge å fastsette lavere satser eller ikke ta betalt. Her vil du få en fullstendig oversikt over arealet på eiendommen og antall bygninger på eiendommen, eller hvilken bygningstype og bruksenhet som er registrert.

Hvem skal jeg henvende meg til dersom netteieren og strømleverandøren er to ulike firma?

Det er den du betaler nettleie til som har informasjon om forbruks- og næringskodene er oppdatert. De er også ansvarlige for å oppdatere dette.

Jeg eier to boliger, kan jeg få strømstøtte på begge?

Kartverket kan ikke avgjøre hvem som kan få strømstøtte. Du må henvende deg til netteieren for å avklare dette.

Informasjon fra andre etater

Skatteetaten, NVE og Statsforvalteren i Innlandet har delt informasjon på sine nettsider om strømstøtte. Dette er nyttig å lese for deg som vurderer å gjøre en bruksendring på fritidsboligen din.

Se Skatteetatens artikkel om "Dette bør du vite om flytting til hytta"

Se NVEs artikkel "Krever bruksendring for å få strømstøtte til forbruk i fritidsboliger"

Se Statsforvalteren i Innlandets artikkel "Ingen snarvei til strømstøtte på hytta"

Del
XPPT