Siste oppdatering

Veiledning for matrikkelføring av rettigheter og hytter i reindriften

Det er over tid etablert mange og ulike rettighetsforhold på Statskogs og Finnmarkseiendommens (FeFos) grunn på lovlig måte, men som ikke er registrert på en fullstendig måte i offentlige registre. I denne veilederen kan du lese om hvordan etterregistrering og registrering av nye skal gjøres.

XPPT