Etter versjon 3.15 av matrikkelen er det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen lisens til Java. Klienten inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac.

En snarvei til å starte klienten vil legge seg på skrivebordet. Når den nedlastede klienten brukes, vil alltid den siste versjonen av matrikkelen åpnes.

Etter versjon 3.16 er dette den eneste muligheten til å starte Kartverkets matrikkelklient.

Les veiledningen om hvordan du laster ned og installerer klienten.

Gå til startsiden for siste versjon av matrikkelen.