Vi anbefaler ny WMS: «Bakgrunnskart for Matrikkelen WMS» til bruk i matrikkelklienten. Se kartkatalogen på Geonorge.

Hvis dere bruker andre bakgrunnskart i klienten vær klar over at WMTS/Cache-tjenester ikke kan brukes i Matrikkelklienten. Dette er WMS med ferdig-genererte tiles/ruter for raskere uttegning.

Endre brukerinnstillinger som ligger under meny Bruker.

Legge inn ny WMS:

  1. Klikk på Bruker i startvinduet og velg Endre brukerinnstillinger fra menyen.
  2. Klikk på Ny knappen og legg inn url/adresse til bakgrunnskart i feltet URL til WMS.
    - URL finner du i Geonorge. Slå opp på tjenesten i Geonorge , se under overskrift Distribusjoner.
    - Under URL, klikk på «mappen» og URL kopieres
  3. Klikk på Ok knappen

Slette bakgrunnskart som ikke lenger skal brukes:

  1. Merk bakgrunnskart som skal slettes i listen
  2. Klikk på Slett knappen
  3. Klikk på Ok knappen