Siste oppdatering

Kartverket matrikkelfører deling av offentlig veg

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt Kartverket fullmakt til forenklet matrikkelføring av saker som gjelder deling av offentlig veg. Kartverket har laget instruks for matrikkelføringen.

Fakta Instruks for føring etter fullmakt på offentlig veg

Her finner du instruksen.

Fullmakten gjelder deling av matrikkelenheter i forbindelse med endret administrasjon av riks- og fylkesveger. Mange offentlige veger ble omklassifisert som følge av vegreformene i 2010 og 2020. Det er et mål for vegmyndighetene at eiendomsforholdene tilpasses ny struktur for vegmyndighetene. Da må mange matrikkelenheter endres slik at det kan registreres riktige eieropplysninger til fylkesveger og riksveger.

KDD har gitt Kartverket slik fullmakt i medhold av matrikkelloven § 22 sjuende ledd. Denne varer til 31.12.2024.

Det er Kartverket som er gitt fullmakt til å gjennomføre nødvendige føringer i matrikkelen for å dele matrikkelenheter uten oppmålingsforretning. Fullmakten kan delegeres til kommuner etter søknad.

Kartverket vil fortløpende matrikkelføre saker som rekvireres fra vegmyndighetene. Forutsetning er at sakene er av slik art at de kan behandles etter fullmakten fra KDD.

Brevet fra departementet er tilgjengelig her.

Del
XPPT