Siste oppdatering

Hjelp til å føre jordskiftesaker

Ønsker kommunen din hjelp til å føre jordskiftesaker? Kartverket har laget en ny løsning der kommuner kan melde inn behov for hjelp til å føring. Dette gjelder fortrinnsvis eldre jordskiftesaker.

Del
XPPT