Siste oppdatering

Samarbeid om økt kvalitet

For å øke kvaliteten i Eiendomsregisteret (matrikkelen) får eiere av fritidsboliger anledning til å oppdatere data i Eiendomsregisteret selv.

Eiere av fritidsboliger får mulighet til å registrere opplysninger i Eiendomsregisteret (matrikkelen)

For å forbedre informasjonen i Eiendomsregisteret kan eiere bidra med å selv registrere følgende:

  • Bruksareal
  • Kode for oppvarming
  • Energi
  • Vann og avløp
  • I tillegg skal de registrere byggeår som et nytt datafelt.

Data registrert av eierne skal ikke overskrive kommunens saksbehandlede data. Dette vil være del av tjenesten "Se eiendom" hos Kartverket. Se eiendom - Søk og finn info om en eiendom (kartverket.no) 

Muligheter og konsekvenser for kommunen

I arbeidet ligger det et potensial for et mer fullstendig eiendomsregister. Dette kan gagne kommunen i form av et bedre grunnlag for beregning av kommunale skatter, avgifter, enklere søknadsbehandling og mer effektiv saksbehandling og dialog med innbyggere. I tillegg får kommunen en ny mulighet til å arbeide med datakvalitetsheving, fordi man får en ny kilde med registrerte data fra eiere, å kontrollere mot.

Kommunen som lokal matrikkelmyndighet, kan oppleve større pågang og arbeidsmengde. Vi vurderer at prosjektet vil påvirke kommunen i form av: 

  • Økt antall henvendelser fra eiere med spørsmål om opplysninger om sin fritidsbolig
  • Flere krav fra eiere om retting av opplysninger i Eiendomsregisteret  (matrikkelen)
  • Utsendelse av varsling om endring i forbindelse med kvalitetsheving

Prioritert datakvalitetsarbeid før og under registreringen fra eiere kan bidra til å redusere antall henvendelser til kommunene på sikt. Vi oppfordrer derfor kommunene til å starte et målrettet kvalitetshevingsarbeid lokalt i 2024.

Del
XPPT