Eiendomsgrenser

Når en ny eiendom blir til, eller en matrikkelenhet blir endret, skal kommunen gjøre nødvendig oppmåling og matrikkelføring, og den skal deretter sende melding til tinglysing.

Veiledning

Feil grenser i eiendomskartet

Eiendomsgrenser er noen ganger registrert på feil sted, eller med hjelpelinjer som ikke samsvarer med de virkelige grensene.

Fradele ny eiendom

Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Sammenslåing av eiendommer

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det ikke fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Matrikkelbrev

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om en konkret eiendom.

Relevant utdrag av matrikkelen

Et relevant utdrag av matrikkelen viser deler av opplysningene som er registrert om matrikkelenhetene. Utdraget viser hvilke endringer som er gjort i matrikkelen tilknyttet en forretning, slik som hvilke grenser som ble behandlet.

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

Ofte stilte spørsmål

Del