Siste oppdatering

Bestill kopi av tinglyst dokument

Bestill kopi av tinglyst dokument ved å fylle ut skjemaet under.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Kopi av tinglyst dokument


Vilkår

Jeg har lest og forstått vilkårene beskrevet på forrige side, og er innforstått med at en bestilling blir fakturert med et forskriftsbestemt gebyr.


Bestiller

Skriv inn informasjon om bestiller. Kopien av det tinglyste dokumentet og faktura sendes til adressen du skriver i skjemaet.

Dokumentinformasjon


Skriv nøyaktig identifikasjon av dokumentet du ønsker å bestille. Bruk formatet "År/Dokumentnummer-rettsstiftelsesnummer/embete". Nøyaktig dokumentinformasjon finner du på grunnboksutskriften for eiendommen på
Se eiendom

Merk: Dokumenter fra før 1951 kan ikke bestilles, med unntak for kraftledninger.

Det koster 240 kroner for hvert dokumentnummer.


Eiendom/borettslagsandel

Skriv identifikasjon av eiendommen/borettslagsandelen dokumentet hefter i.

Eiendom: kommune, gårdsnummer, bruksnummer, ev. festenummer, ev. seksjonsnummer

Borettslagsandel: organisasjonsnummer, andelsnummer

Målform


Velg målformen du ønsker på forsendelsen.


Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT